Greek versionEnglish version
School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8
School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος έργου: SoundAct: The Actuation of Sound Change

Συμμετοχή: Language Partner Investigator & Consultant (Ιωάννα Τοπιντζή)

Φορέας Χρηματοδότησης: European Research Council Grant. Advanced Grant no. 101053194

Διάρκεια έργου: 2023-2028

Σύνδεσμος ιστότοπου έργου: https://www.phonetik.uni-muenchen.de/Forschung/soundact/soundAct.html#)


Τίτλος έργου: PLOUTOS: cooPeration for achieving third country nationaLs’ financial independence thrOUgh financial liTeracy tOols and entrepreunerShip bootcamps

Επιστημονικά υπεύθυνη: Φωτεινή Αποστόλου

“PLOUTOS” originated in ancient Greece as a word to describe wealth & prosperity. The aim of PLOUTOS project is to improve TCN’s access to financial services via: a) a course on financial literacy and sustainability supported by a relevant language course, b) a course on community interpreting offered to people already offering this service without having had any professional training (including TCN’s residing in the host country for more than 3 years, second generation, employees of financial service providers and NGOs), c) practice business programme enabling practical training of TCNs in applying their financial literacy skills on the job d)multi-lingual technical tools offering TCNs with business training & access to microfinance in any EU country through the 96 members of the European Microfinance Network, lifting cultural and administrative burdens. The multistakeholder consortium of 11 project partners from 7 EU member states (SE, CY, GR, IT, BE, HR, BG) includes 2 Universities, 2 SMEs, 1 Banking & 1 Microfinance Associations, 1 Pubic authority representative and 4 NGOs. PLOUTOS will impact the local communities by increasing TCNs’ confidence and motivation for self-employment thanks to a new skillset as well as it will reduce the fear and instability that comes as a result of TCNs dependence on the surrounding society. Furthermore, many refugees & migrants have no access to banks and other financial services, in this sense, the enormous hurdle on their way to self-reliance and economic independence will be addressed. OUTCOMES: PLOUTOS main outcome is the improvement of TCNs’ financial literacy and the provision of access to a variety of financial services. OUTPUTS: PLOUTOS tangible outputs are the financial literacy educational materials, the acceleration practice Business programme and the financial tool. The main intangible outputs is the confidence & knowledge that TCNs will acquire in various fields aiming at improving their access to financial services.

Φορέας χρηματοδότησης: European Commission, Directorate-General Migration and Home Affairs

Διάρκεια έργου: Φεβρουάριος 2022-Ιανουάριος 2025

Σύνδεσμος ιστότοπου έργου: https://ploutosproject.org/


Τίτλος έργου: New evidence for internally layered ternary feet. Theory and Applications of prosodic phonology

Συμμετοχή: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος (Ιωάννα Τοπιντζή)

Διάρκεια έργου: Ιανουάριος 2023 – Δεκέμβριος 2024

Φορέας χρηματοδότησης: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Generalitat Valenciana


Τίτλος Προγράμματος: Ξετυλίγοντας το κουκούλι της μνήμης: γυναικεία αφηγήματα ενός κόσμου που χάνεται

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευθυμία Γιαννοπούλου

Διάρκεια: Μάρτιος 2022-Μάιος 2023

Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Πρωτοβουλία για της Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SNFIPH) στο Πανεπιστήμιο Columbia

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Columbia, Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας, ΑΠΘ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Δήμος Σουφλίου, Μουσείο Μετάξης Σουφλίου-Πολιτισμικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το πρόγραμμα εξέτασε την αχαρτογράφητη περιοχή της γυναικείας μικροϊστορίας στο ακριτικό Σουφλί, γνωστό και ως η πόλη του μεταξιού. Το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας σε συνεργασία με ομάδα φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνεντεύξεις που στη συνέχεια μετέτρεψε σε ηχητικά αφηγήματα (podcasts) και, σε συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου, εγκατέστησε ενημερωτικές πινακίδες με κωδικούς QR που παραπέμπουν σε προφορικές μαρτυρίες σχετικές με κτήρια της περιοχής. Σειρά καλλιτεχνικών εργαστηρίων για παιδιά και νέους βασισμένων στις γυναικείες αφηγήσεις αποτέλεσαν επίσης τη βάση (συμβατικής και διαδικτυακής) έκθεσης και τοπικής ημερίδας. Απώτερος στόχος του προγράμματος ήταν η ανάδειξη και η κριτική αποτίμηση της τοπικής ιστορίας με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, η σύνδεσή της με το παρόν καθώς και ο δημιουργικός διάλογος και η καλλιτεχνική της αξιοποίηση από τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Σύνδεσμος Ιστότοπου: SNFPHI.Projects.Unravelling the cocoon of memory και https://www.new.enl.auth.gr/lnr/unraveling-the-cocoon-of-memory-womens-narratives-in-a-fading-world/


Τίτλος έργου: Teacher Education About Multilingualism-ΤΕΑΜ (Erasmus+)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Τhis Erasmus + funded project aims to educate pre-service and in-service teachers about various aspects of bilingualism that is often missing from their training. The project partners are all institutions with branches of Bilingualism Matters.

Διάρκεια έργου: 2020-2023

Σύνδεσμος ιστότοπου έργου: https://www.bilingualism-matters.org/network/edinburgh/projects/team-project  


Τίτλος έργου: CLIL-LOTE (languages other than English) (European Center for Modern Languages)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Languages Other Than English (LOTE) – i.e. foreign language subjects such as e.g. French, German, Spanish – face a crisis in many European countries. Even if pupils learn LOTE as part of their primary or secondary education, there is a tendency that afterwards they do not continue to learn nor to use these languages. However, studies show that there is a strong demand for proficiency in these languages in the labour market. Content and Language Integrated Learning (CLIL) creates situations for content-based, meaningful language use in LOTE classrooms or in other subjects, hereby promoting learners’ motivation for LOTE. The project conceptualises CLIL as part of intercultural education and links CLIL to plurilingual education while promoting language awareness through its focus on LOTE and a pluralistic approach to languages within CLIL.

Διάρκεια έργου: 2019-2023

Σύνδεσμος ιστότοπου έργου: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/CLILinlanguagesotherthanEnglish/tabid/4298/language/en-GB/Default.aspx


Τίτλος έργου: Αξιοποίηση σημασιακών βάσεων δεδομένων στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστημονικά υπεύθυνη: Θωμαή Δαλπαναγιώτη

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της μεταφοράς (στο επίπεδο της έκφρασης, της νόησης και της επικοινωνίας) στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα και η πιλοτική εφαρμογή νέου διδακτικού υλικού βασισμένου σε σχετικές σημασιακές βάσεις δεδομένων (FrameNet και MetaNet).

Φορέας χρηματοδότησης: A.S. Hornby Educational Trust (A.S. Hornby Dictionary Research Awards 2022)

Διάρκεια έργου: Ιούλιος 2022-Ιούλιος 2023


Τίτλος έργου: New explorations in Greek prosody: on poetic rhyme and syllabification

Συμμετοχή: Greek Fulbright Scholar στο California State University Fresno & University of California, Santa Barbara (Ιωάννα Τοπιντζή)

Διάρκεια έργου: Φεβρουάριος-Μάιος 2023


Τίτλος έργου: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)

Επιστημονικά υπεύθυνη και Συντονίστρια του Έργου: Θωμαή Αλεξίου

Tο πρόγραμμα υλοποιείται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επισπεύδον Ίδρυμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συμπράττοντες φορείς το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).Το πρόγραμμα EAN στοχεύει στην υποστήριξη της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας μέσω επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και μέσω ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών σεναρίων και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Νηπιαγωγείου. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του σχολείου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ (ΟΠΣ 5093563)

Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2022


Τίτλος έργου: Υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων του ΑΠΘ» ΥΠΟΕΡΓΟ (7): ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ& ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Επιστημονικά υπεύθυνη: Κατερίνα Νικολαΐδου

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Διάρκεια έργου: 2021-2022


Τίτλος έργου: Γλωσσικές Όψεις της Άνοιας: η διερεύνηση της λεξικής, συντακτικής και κειμενικής πολυπλοκότητας στις αφηγήσεις ελληνόφωνων ομιλητών με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και νόσο του Αλτσχάιμερ

Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Καλτσά

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Διάρκεια έργου: 2020-2023


Τίτλος έργου: T4E Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

Επιστ. Υπεύθυνος ΑΠΘ: Σταύρος Δημητριάδης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη των Ξένων Γλωσσών Τ4Ε: Θωμαή Αλεξίου

Το πρόγραμμα «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» στοχεύει στην καλλιέργεια καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία προκειμένου να καταστεί εφικτή και με ποιοτικούς όρους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ (ΟΠΣ5070524)

Διάρκεια έργου: 2020-2022

Ιστοσελίδα έργου: https://t4e.sch.gr/  


Τίτλος Έργου: ΕPICUR

Συντονίστρια του Πακέτου Εργασίας 2 (Ενίσχυση Πολυγλωσσίας και Συμπεριληπτική Διοίκηση) στο ΑΠΘ: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Το πρόγραμμα επιλέχθηκε τον Ιούνιο 2019 για να ενδυναμώσει την συνεργασία ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το ΑΠΘ είναι ένα από τα 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη συμμαχία EPICUR.

Διάρκεια έργου: 2019-2022


Τίτλος έργου: Pic-lex: Δημιουργία εργαλείου καταμέτρησης λεξιλογίου για μικρά παιδιά

Επιστημονικά υπεύθυνη: Θωμαή Αλεξίου

Φορέας χρηματοδότησης: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διάρκεια έργου: 2019-2021

Ιστοσελίδα εργαλείου: πατήστε εδώ


Τίτλος έργου: Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης (eye tracking)

Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Μιχαήλ Κοκκώνης (Επιστημονικός υπέυθυνος), Δρ. Κατερίνα Γουλέτη, Δρ. Γιώργος Δημητριάδης (υπότροφοι ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Φορέας χρηματοδότησης: ΟΠΣ 5005088 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διάρκεια έργου: 2018-2020


Τίτλος έργου: Xenios Zeus: Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Συντονιστής: Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Διάρκεια έργου: 2016-2018


Τίτλος έργου: Promoting CLIL Implementation in Europe (CLIL Prime): Erasmus + KA2

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Συντονιστής: 3ο Δημοτικό Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου

Διάρκεια έργου: 2016-2018


Τίτλος έργου: Anglo-American Modernist Poetry and the Classics: Curriculum Co-Development, Collaborative Research and Graduate Student Mentoring in Editing, Annotating and Digitizing Archived Materials, Greek Diaspora Fellowship Program GDFP 2017

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ραπατζίκου Τατιανή

Φορέας χρηματοδότησης:  Niarchos Foundation

Διάρκεια έργου: 22 Οκτωβρίου-1 Δεκεμβρίου 2017


Τίτλος έργου: Greek Diaspora and Immigration: From History to Representation. Collaborative interdisciplinary Research concerning the fields of Cultural Studies, Museum Studies, History, Public Humanities, Gender Studies and Social Anthropology.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Καλογεράς Γεώργιος

Φορέας χρηματοδότησης: Niarchos Foundation

Διάρκεια έργου: Ιούνιος-Ιούλιος 2017


Τίτλος έργου: "Ομοιοκαταληξία στα Νέα Ελληνικά: Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχέια και ένταξη στην τυπολογίας του φαινομένου διαγλωσσικά"

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή

Διάρκεια έργου: 1/4/2016-31/3/2017


Τίτλος Έργου: Ιnternational Corpus of Learner English (ICLE)

Συντονίστριες έργου: Άννα Μαρία Χατζηθεοδώρου και Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Το ΙCLE είναι ένα ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων γραπτών παραγωγών από σπουδαστές/στριες της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσου ή προχωρημένου επιπέδου. Το ICLE δημιουργήθηκε από το Centre for English Corpus Linguistics at the University of Louvain στο Βέλγιο και βασίζεται στη συνεργασία πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο. Το ΑΠΘ συμμετέχει στο ICLE με το δικό του Σώμα Κειμένων από γραπτά φοιτητριών/τών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (GRICLE).

Διάρκεια έργου: 2009-2016


Τίτλος έργου: Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language

Συντονίστρια: Prof. Joanna Nijakowska, Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία (τοπικός συντονιστής: Ματθαιουδάκη Μαρίνα)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: DysTEFL2: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Agreement

Διάρκεια έργου: 2014-2016


Τίτλος έργου: Δημιουργία αρχείου ηχογραφήσεων Ελληνικών διαλέκτων από επιτόπια επιστημονική έρευνα

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μελά Αθανασοπούλου Ελισάβετ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ

Διάρκεια έργου: 18/11/2015-31/12/2016


Τίτλος έργου: Περιστασιακή έμφαση σε γλωσσικές μορφές: Τρόποι και αποτελεσματικότητα διορθωτικής ανατροφοδότησης κατά τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αγαθοπούλου Ελένη

Πλαίσιο χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ

Διάρκεια έργου: 2/7/2014-31/10/2015


Τίτλος έργου: Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΘΑΛΗΣ

Διάρκεια έργου: 1/9/2012-1/9/2015


Τίτλος έργου: «ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: φωνήεντα των ελληνικών ΔΙΑλέκτων: ΦΩνολογική και φωΝΗτική ανάλυση. Κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική Ευαισθητοποίηση για την αΝάδειξη του γλωσσικού πλούτου»

Επιστημονικά υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Μπαλταζάνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνητικής)

Τοπική Συνονιστρια: Κατερίνα Νικολαΐδου

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΘΑΛΗΣ

Διάρκεια έργου: 2012-2015


Τίτλος έργου: Συσχέτιση γλωσσικών τεστ με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσο Αναφοράς

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Διάρκεια έργου: 18-20/5/2015


Τίτλος έργου: Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων αγγλικής γλώσσας μαθητών στην Α΄βάθμια Εκπαίδευση

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β' φάση)

Διάρκεια έργου: 5/4/2013-4/4/2014


Τίτλος έργου: Εκμάθηση του φωνητικού συστήματος της Αγγλικής από Έλληνες φυσικούς ομιλητές με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή: Αποτελέσματα στην πρόσληψη και την παραγωγή αυθόρμητου προφορικού λόγου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Διάρκεια έργου: 28/3/2012-27/3/2015


Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική παρέμβαση

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Διάρκεια έργου: 31/1/2014-31/10/2015


Τίτλος έργου:Η συνδιαστική προσέγγιση PRO-VOC για τη διδασκαλία της προφοράς και του λεξιλογίου σε μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (α' φάση)

Διάρκεια έργου: 2/7/2014-30/9/2015


Τίτλος έργου: Ατομικές διαφορές στην ερμηνεία της αναφοράς: Γλωσσικές και γνωστικές επιδράσεις

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι

Διάρκεια έργου: 27/9/2012-31/10/2015


Τίτλος έργου: Ειδική μαθησιακή δυσκολία παιδιού ή ιδιαίτερη δυσκολία εκπαιδευτικού;

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αλεξίου Θωμαή

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα

Διάρκεια έργου: 1/2/2013-30/3/2014


Τίτλος έργου: Μορφοφωνολογική περιγραφή της γλώσσας των Καλάς ως μία Ινδο-Αρια γλώσσα

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μελά Αθανασοπούλου Ελισάβετ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/2/2013 – 31/8/2014


Τίτλος έργου: Αγγλική λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες: Προκλήσεις και προοπτικές

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σχοινά Μαρία

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-30/6/2014


Τίτλος έργου: Cognition, Literacy and BIlingualism in young Greek-Germans PI: Ianthi Maria Tsimpli and Christiane Bongartz (University of Cologne)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: IKYDA 2012, Greek Institute of State Scholarships and DAAD Research/Travel Grant

Διάρκεια έργου: 2012-2014


Τίτλος έργου: Ανίχνευση του συναισθήματος και των γνωστικών δεξιοτήτων σε πειραματικές συνθήκες εξοστρακισμού/ αποκλεισμού σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β' φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-6/4/2014


Τίτλος έργου: Ανίχνευση του συναισθήματος και των γνωστικών δεξιοτήτων σε πειραματικές συνθήκες εξοστρακισμού/ αποκλεισμού σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β' φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-6/4/2014


Τίτλος έργου: «Αστικά πεδία σε μετάβαση: δραστηριοποίηση και κοινωνική ευαισθητοποίηση νέων μέσα απο πολυτροπικές αφηγήσεις»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ραπατζίκου Τατιανή

Πλαίσιο Χρηματοδότησης:  Educational and Cultural Affairs Bureau ΗΠΑ, μέσω του Ιδρύματος Fulbright

Διάρκεια έργου: 2012-2013


Τίτλος έργου: Αφήγηση και Διεπιστημονικότητα

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Γιαννοπούλου Ευθυμία

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-31/3/2013


Τίτλος έργου: Ο συντακτικός δανεισμός ως αιτία γλωσσικής μεταβολής: αποτελέσματα δανεισμού και εν εξελίξει δανεισμός χαρακτηριστικών ρηματικής μεταβατικότητας

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Λαβίδας Νικόλαος

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση)

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-30/5/2013


Τίτλος έργου: COST Action ISO804 (2009 to 2013): Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με τον Sharon Armon-Lotem )


Τίτλος έργου: Έρευνα για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αποστόλου Φωτεινή

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-31/12/2012


Τίτλος έργου: «A typology of mora mobility»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Alexander von Humboldt Foundation, Γερμανία.

Διάρκεια έργου: Οκτ. 2011 - Μαρ. 2012


Τίτλος έργου: «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» ‘The acquisition of telicity in the native language’

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Διάρκεια έργου: 2008-2012


Τίτλος έργου: “Interdisciplinary perspectives on multilingual development

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Netherlands Organisation for Scientific research NOW

Διάρκεια έργου: 2009-2012


Τίτλος έργου: “Age effects on language development in early child bilingualism

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Sorace Antonella)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Netherlands Organisation for Scientific research

Διάρκεια έργου: 2008-2010


Τίτλος έργου: Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: «Τα παράδοξα των συμπλεγμάτων έμβασης στα Νέα Ελληνικά: η περίπτωση της κοινής και των βόρειων διαλέκτων»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΙΚΥ

Διάρκεια έργου:  1.2.2008 - 31.1.2009


Τίτλος έργου: Γενικός συντονισμός-προβολή δράσεων υποέργων

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αθανασιάδου Αγγελική

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:111004 - Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας στο ΑΠΘ- 2.1

Διάρκεια έργου: 24/2/2007-15/12/2008


Τίτλος έργου: “Sentence processing & Interpretation in Greek: a comparative study between psycholinguistic findings and corpus-based analyses

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: PENED 03, General Secreteriat of research and Technology Grant

Διάρκεια έργου: 2005-2008


Τίτλος έργου: Γλωσσική ικανότητα σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Διάρκεια έργου: 1/10/2006-29/9/2008


Τίτλος έργου: “Linguistic abilities in children with Specific Language Impairement

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Πετινού Κάκια)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: General Secretariat of Research and Technology, Corresponding board in Cyprus Research Grant

Διάρκεια έργου: 2007-2008


Τίτλος έργου: TEMOLAYOLE: Teachers of Modern Languages to Young Learners

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Διάρκεια έργου: 2004-2007

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών


Τίτλος έργου: Paidologos

Paidologos: cross language investigation of phonological development” (http://www.ling.ohio-state.edu/~edwards/) του Τμήματος Διαταραχών της Επικοινωνίας του University of Wisconsin και του Τμήματος Γλωσσολογίας του Ohio State University των ΗΠΑ με επιστημονικώς υπεύθυνες τις καθ. Jan Edwards και Mary Beckman.

Τοπική συντονίστρια: Νικολαΐδου Κατερίνα

Διάρκεια έργου: 2003-2008


Τίτλος έργου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Επίδραση της μορφοφωνολογίας και η ερμηνευσιμότητα των χαρακτηριστικών στη γραμματική φυσιολογικών παιδιών και παιδιών με γλωσσική δυσφασία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88722 - Ηράκλειτος - 2.2.3.β

Διάρκεια έργου: 8/11/2002-10/11/2006


Τίτλος έργου: The Development of Functional Categories in L2 Greek

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Ρούσσου Άννα)

Φορέας Χρηματοδότησης: Karatheodoris Research Grant

Διάρκεια έργου: 11/2001 to 11/2004


Τίτλος έργου: EUROMIGRANET: (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη δράση Grundtvig του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Socrates.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευστάθιος Ευσταθιάδης

Διάρκεια έργου: 2001-2003


Τίτλος έργου: Σεμινάρια εκπαίδευσης εν ενεργεία καθηγητών Αγγλικής

Επιστημονικώς υπεύθυνες: Κατερίνα Νικολαΐδου, Μαρίνα Ματθαιδουδάκη

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Διάρκεια έργου: Φεβρουάριος 2000 – Δεκέμβριος 2005


Τίτλος έργου: Η προβληματική και οι δυνατότητες του πολυπολιτισμικού μοντέλου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Πατσαλίδης Σάββας

Διάρκεια έργου: 4/7/2000-28/12/2001


Τίτλος έργου: Σαιξπηρική βιβλιοθήκη: Σχολιασμός επιλεγμένων έργων.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Κροντήρη Τίνα

Διάρκεια έργου: 1/10/1998-28/2/2001


Τίτλος έργου: Αρθρωτική ποικιλομορφία στη Βαρηκοΐα-κώφωση: μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη των διαταραχών λόγου σε άτομα με προβλήματα ακοής σε σύγκριση με το φυσιολογικό λόγο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελευθέριος Παναγόπουλος

Διάρκεια έργου: Οκτώβριος 1998-Νοέμβριος 2000


Τίτλος έργου: Διαγνωστικό τεστ γλωσσικής νοημοσύνης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με τη Σταυρακάκη Σταυρούλα)

Διάρκεια έργου: 1/10/1998-30/9/2000


Τίτλος έργου: Η συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ψάλτου Joycey Αγγελική

Διάρκεια έργου: 22/10/1999-12/12/1999


Τίτλος έργου: Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικού (ΠΕΠΣΑ)

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Δούκα Καμπίτογλου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ 1Α

Διάρκεια έργου: 1/10/1997-31/12/1999


Τίτλος έργου: Subject-object ambiguities and the role of Aspect

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα)


Τίτλος έργου: Cross-linguistic Narrative Development Project CDI-III

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Νοκολοπούλου Αγγελική)


Τίτλος έργου: Subject pronoun interpretation: Native Language

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πλεμμένου Ευαγγελία και τον Θεόδωρο Μαρίνη)


Τίτλος έργου: Subject pronoun interpretation: Italian L2 Speakers of Greek

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Sorace Antonella)


Τίτλος έργου: Morphological cues in sentence processing

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα)


Τίτλος έργου: Grammatical Features in Bilingualism and Specific Language Impairment: The Development of Subordinators and Prepositions in Bilingual and SLI Children

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα και την Rothweiler Monika)