Greek versionEnglish version
School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8
School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8

Χρήσιμες πληροφορίες για αποφοίτους

Χρήσιμες πληροφορίες για αποφοίτους

Χορήγηση πιστοποιητικών σε αποφοίτους του Τμήματος

Βάσει της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, για την έκδοση πιστοποιητικών αποφοίτων υπάρχει η υποχρέωση της καταβολής των κάτωθι ποσών ανά περίπτωση:

Για δημοσίους υπαλλήλους ισχύει έκπτωση 50%.

Διαδικασία

1. Κατάθεση ποσού στην Τράπεζα Πειραιώς

Στον αριθμό λογαριασμού: 5272-041780-361 (ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361)
Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το Α.Π.Θ.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της αποφοίτου/απόφοιτης και ως αιτιολογία το είδος του πιστοποιητικού.

2. Υποβολή αιτημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλεται στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση που υποβάλλεται:

3. Παραλαβή Πιστοποιητικών

Γλώσσα έκδοσης-Σφραγίδα Χάγης

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, εκτός από το Παράρτημα Διπλώματος το οποίο εκδίδεται και στην αγγλική.

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με φροντίδα του/της αποφοίτου/απόφοιτης.

Για επικύρωση των πιστοποιητικών με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) οι απόφοιτοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

e-mail: sfhagis@damt.gov.gr
τηλ.: 2313309183
Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά.

Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών Τμήματος

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1999 με δύο στόχους. Από τη μια πλευρά, προσπαθεί να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι/απόφοιτες Αγγλικής Φιλολογίας στον επαγγελματικό τους χώρο. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος ευελπιστεί μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων να δώσει την ευκαιρία στους/στις απόφοιτους του Τμήματος να συναντιούνται, να επικοινωνούν και να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια μεγάλη παρέα με κοινά ενδιαφέροντα και όνειρα!

Στο πλαίσιο του πρώτου στόχου, βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι η κατάργηση ενός “θεσμού” που βασανίζει χρόνια ολόκληρα τον κλάδο μας: πρόκειται φυσικά για την “επάρκεια” διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, ένας αναχρονιστικός όσο και άδικος “θεσμός” που δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από όσα υποτίθεται ότι λύνει. Η “επάρκεια” είναι μια πληγή για όλους/όλες τους/τις απόφοιτους/απόφοιτες ξενόγλωσσων φιλολογιών: ουσιαστικά υποβαθμίζει το πτυχίο μας, εντείνει το πρόβλημα της ανεργίας στον κλάδο μας και επιπλέον υπονομεύει την ποιότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες όλης της χώρας. Η κατάργηση της επάρκειας, λοιπόν, είναι το πρώτο μέλημα του Συλλόγου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο Σύλλογος ακολουθεί τη νομική οδό και συνεργάζεται τόσο με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. όσο και με τον Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος. Μετά την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2013, επόμενη ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε η 30η Ιανουαρίου 2014. Μετά την εκδίκαση που πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και με βάση τα όσα ισχύουν για το χρόνο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση αναμένεται σε χρονικό διάστημα μεταξύ τεσσάρων και δεκατεσσάρων μηνών από την ημερομηνία εκδίκασης. 

Όπως αναφέραμε όμως, ο Σύλλογος δεν ασχολείται μόνο με προβλήματα. Θέλει να φέρει κοντά όλα τα μέλη του μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Ήδη έχει διοργανωθεί μια σειρά ομιλιών σε χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με διάφορους εκπροσώπους εκδοτικών οίκων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων. Η μεγάλη επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε τέτοιου είδους προσπάθειες που αποσκοπούν τόσο στην ενημέρωσή μας σχετικά με θέματα της δουλειάς μας όσο και στην ικανοποίηση που μας προσφέρει η επικοινωνία με τους/τις συναδέλφους.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι τα εξής:

Γιώργος Κοτσώνης, Πρόεδρος
Εύη Μαφιλίδου, Αντιπρόεδρος
Έφη Δάμτση, Γενική Γραμματέας
Αδάμ Αναστασίου, Ταμίας
Λάζαρος Αμανατίδης, Σύμβουλος

Εάν λοιπόν έχετε αποφοιτήσει από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και επιθυμείτε να γίνετε μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών, μπορείτε να μας βρείτε μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο γραφείο που μας έχει παραχωρήσει ευγενικά το Τμήμα στον τρίτο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (γραφείο 306 Δ). Σημειώνεται ότι η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 7 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γιώργο Κοτσώνη στα τηλέφωνα 6938-280485 και 2310-997420. Το e-mail του συλλόγου είναι: alumni_enl@enl.auth.gr.