Ανακοινώσεις εγγραφών

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Σημαντική ανακοίνωση - Μάθημα ΜΔΣ2-480 Αναπαραστάσεις της μετάφρασης/διερμηνείας στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο
Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί κανονικά το χειμερινό εξάμηνο. Από λάθος διαγράφηκε από τις δηλώσεις μαθημάτων στο sis. Όσοι/ες φοιτητές/ήτριες επιθυμούν να εγγραφούν στο μάθημα αυτό μπορούν να το κάνουν το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τους συμβούλους σπουδών.

Οδηγίες για τη διαδικασία
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση με τις αναλυτικές οδηγίες για την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.

Δηλώσεις μαθημάτων δευτέρου έτους (έτος εγγραφής 2018-19) - Σημαντική Ανακοίνωση

Lit6-488 Literature, Arts, and Culture in Education - Registration
 

Βρείτε εδώ παλαιότερες ανακοινώσεις εγγραφών