Ανακοινώσεις εγγραφών

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Μαθήματα με προϋποθέσεις εγγραφής
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.

Πρακτική Άσκηση
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τη δήλωση του μαθήματος Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’

Ώρα έναρξης
Οι δηλώσεις μαθημάτων μέσω του https://sis.auth.gr θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7/2/2019 στις 09:00.

Μαθήματα επιλογής τρίτου και τετάρτου έτους
Τα μαθήματα επιλογής τρίτου και τετάρτου έτους θα ανοίξουν από την πρώτη ημέρα των εγγραφών (07/02) και για τριτοετείς και για τεταρτοετείς φοιτητές/τριες.

Μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση με τα μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε για το ΠΠΔΕ είτε ως ελεύθερες επιλογές.

Οδηγίες για τη διαδικασία
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση με τις αναλυτικές οδηγίες για την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019.

Βρείτε εδώ παλαιότερες ανακοινώσεις εγγραφών