Εκδόσεις Τμήματος και μελών διδακτικού προσωπικού

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Πρακτικά 1ης Ημερίδας για τη Βαρυκοΐα και την Κώφωση Yearbook of English Studies - 1989 Yearbook of English Studies - 1991 - 1992 Working Papers in Theoretical and Applied Linguistics. 5 Working Papers in Theoretical and Applied Linguistics. 6 Working Papers in Linguistics and Literature
2nd Symposium 3rd Symposium 5th Symposium 6th Symposium 8th Symposium 9th Symposium
10th Symposium 11th Symposium 12th Symposium - vol. 1 12th Symposium - vol. 2 13th Symposium 14th Symposium
15th Symposium 16th Symposium 17th Symposium - Volume I 17th Symposium - Volume II Cognitive Exploration of Language and Linguistics Dictionary of the Semantic Correspondences of the Main Verbs of Greek in English and German
Challenges in Teacher Education 19th Symposium Semantics - Meaning in Language Working Papers in Linguistics

the other within - vol. II

Τομείς Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας
ALIEN (Dis) Placing Classical Greek Theatre HELLENISM and the U.S. Logomachia Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ (ΜΥΘ)ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ NATIONALISM AND SEXUALITY: CRISES OF IDENTITY the other within - vol. I ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΝΙ ΜΟΡΡΙΣΟΝ WOMEN, CREATORS OF CULTURE
Γυναίκα - Λογοτεχνία - Θεωρία ΓΥΝΑΙΚΕΣ / ΠΟΙΗΣΗ στην Ελλάδα και Βρετανία BIOTECHNOLOGICAL AND MEDICAL THEMES IN SCIENCE FICTION Gothic Motifs in the Fiction of William Gibson American Poetry in Greece Anglo-American Perceptions of Hellenism
Southern Ethnicities

Τάσεις και Προοπτικές των Αμερικανικών Σπουδών στην Ελλάδα

 

     
Περιοδικό GRAMMA

δείτε το site του GRAMMA κάνοντας κλικ εδώ