Λογοκλοπή

Λογοκλοπή είναι η χρήση ολόκληρου ή μέρους του έργου άλλου προσώπου και η παρουσίασή του ως δικού μας, και άρα πρωτότυπου. Το ίδιο ισχύει και για την επαναχρησιμοποίηση του (δημοσιευμένου) δικού μας έργου χωρίς ρητή αναφορά. Και οι δύο περιπτώσεις, είτε γίνονται εσκεμμένα είτε από αμέλεια, θεωρούνται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και επιφέρουν ανάλογες κυρώσεις (Νόμος 2121/1993).

Αναλυτικότερα διαπράττουμε λογοκλοπή όταν:

  1. Χρησιμοποιούμε τις ιδέες ή/και τις λέξεις άλλου προσώπου, χωρίς να κάνουμε την αντίστοιχη παραπομπή
  2. Δεν βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά φράσεις που πήραμε αυτούσιες από άλλη πηγή
  3. Αναθέτουμε σε άλλο πρόσωπο τη συγγραφή της εργασίας που κατόπιν παρουσιάζουμε ως δική μας ή συγγράφουμε εμείς την εργασία άλλου προσώπου

Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών και σε περίπτωση λογοκλοπής κατά την εκπόνηση εργασίας ή εξέτασης, η φοιτήτρια/ο φοιτητής μηδενίζεται και στερείται το δικαίωμα να εξεταστεί ξανά στο συγκεκριμένο μάθημα. Για τις κυρώσεις που ισχύουν στον μεταπτυχιακό κύκλο βλ. Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.plagiarism.org και http://logoklopi.weebly.com/index.html καθώς και το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ..