Μεταπτυχιακές Σπουδές Β' κύκλου (Διδακτορικό Δίπλωμα)

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Έντυπο Αίτησης: phd_application_form.doc.


Τομέας/ΔΠΜΣ Ταξινόμηση Κατάσταση

ΤίτλοςΒάση Δεδομένων Διδακτορικών Διατριβών


1. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2019)
Τίτλος: Words in crisis: Metaphor, metonymy, and reframing in persuasion
Μετάφραση: Λέξεις σε κρίση: Μεταφορά, μετωνυμία, και επαναπλαισίωση στην πειθώ
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Van Mulken Margot | Κωσταρίδου-Ευκλείδου Αναστασία


2. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (2019)
Τίτλος: Rethinking the Print Novel: Multimodality and Experimentation in Contemporary American Fiction
Μετάφραση: Επαναπροσδιορίζοντας το έντυπο μυθιστόρημα: πολυτροπικότητα και πειραματισμός στη σύγχρονη Αμερικανική πεζογραφία
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Fjellestad Danuta | Leonard Philip


3. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2019)
Τίτλος: Conceptualizing the Diva: Representations of black Female Music Stars in American Popular Culture
Μετάφραση: Η εννοιολόγηση της ντίβας: αναπαραστάσεις μαύρων γυναικών σταρ της μουσικής στην Αμερικανική λαϊκή κουλτούρα
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Νικόλαος Κόντος | Γρηγόρης Πασχαλίδης


4. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2019)
Τίτλος: Strut, Sing, Slay: Diva Camp Praxis and Queer Audiences in the Arena Tour Spectacle
Μετάφραση: Η Πρακτική του Camp από Ντίβες και το Queer Κοινό στα Περιοδεύοντα Μουσικά Θεάματα
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Μπλατάνης Κωνσταντίνος | Ντόκου Χριστίνα


5. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2018)
Τίτλος: Latino/a Reception of Greek Tragic Myth: Healing (and) Radical Politics
Μετάφραση: Λατινο/αμερικανική πρόσληψη του Ελληνικού τραγικού μύθου: Θεραπευτική (και) ριζοσπαστική πολιτική
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Αναγνώστου Γεώργιος | Καλογεράς Γεώργιος


6. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2018)
Τίτλος: Vocabulary Acquisition via Drama
Μετάφραση: Απόκτηση Λεξιλογίου μέσω Δράματος
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Γραμματάς Θεόδωρος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


7. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2018)
Τίτλος: An Alternate Approach to Adaptation: Superheroes, Branding and Media Franchise Culture
Μετάφραση: Μια εναλλακτική προσέγγιση στην τέχνη της προσαρμογής: υπερήρωες, εταιρική ταυτότητα και δικαιοπρακτική κουλτούρα των μέσων
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχαήλ | Ραπατζίκου Τατιανή | Θανούλη Ελευθερία


8. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2018)
Τίτλος: Teaching English as a Foreign Language through a Data-driven Learning perspective – using an annotated pedagogic corpus of English textbooks in a Greek high school class
Μετάφραση: Η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα μέσω της κατευθυνόμενης από τα δεδομένα μάθησης – χρησιμοποιώντας ένα επισημειωμένο σώμα κειμένων Αγγλικών διδακτικών εγχειριδίων σε ένα Ελληνικό Λύκειο
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Μικρός Γεώργιος


9. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (2018)
Τίτλος: Experimental Poetics and Materialities in the works of Susan Howe, Stephanie Strickland and Caitlin Fisher
Μετάφραση: Πειραματική ποιητική και υλική υπόσταση των έργων της Σούζαν Χάου, Στέφανι Στρίκλαντ, και Κέητλιν Φίσερ
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Amaranth Borsuk | Manuel Portela


10. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (2018)
Τίτλος: A Cognitive Linguistics Approach to English Phrasal Verbs
Μετάφραση: Μια γνωστική προσέγγιση στα περιφραστικά ρήματα της Αγγλικής
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Niemeier Susanne | Μηλαπίδης Μιχάλης


11. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΚΥΝΘΙΑ (2017)
Τίτλος: Moving on the Globe: Issues of Mobility and Migration in a Globalized World as Depicted in Films of the 21st century
Μετάφραση: Ταξιδεύοντας τον κόσμο: Θέματα μετακίνησης και μετανάστευσης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπως απεικονίζονται σε ταινίες του 21ου αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Πασχαλίδης Γρηγόριος | Αδάμου Χριστίνα


12. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ (2017)
Τίτλος: Μελέτη για την αναπαράσταση της Κατοχής και του Εμφυλίου στις ελληνικές ταινίες της περιόδου 1946-1989
Μετάφραση: From Absence to Trauma: A Study on the Representation of the Occupation and the Civil War in Greek Films of the Period 1946-1989
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Καλογεράς Γιώργος | Θανούλη Ελευθερία


13. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (2017)
Τίτλος: Young learners' L2 input and output in the 3rd Experimental Primary School of Evosmos: The Young Learner Corpus of English (yoLeCorE)
Μετάφραση: Το γλωσσικό εισαγόμενο και εξαγόμενο νεαρών μαθητών δεύτερης ξένης γλώσσας στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου: Το Σώμα Κειμένου Νεαρών Μαθητών Αγγλικής (YoLeCorE)
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Μητσικοπούλου Βασιλική


14. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (2017)
Τίτλος: An assessment of explicit and implicit instruction in the context of the interface debate
Μετάφραση: Μία αξιολόγηση της ρητής και υπόρρητης διδασκαλίας στα πλαίσια της συζήτησης διεπαφών
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Παπαδοπούλου Δέσποινα


15. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (2017)
Τίτλος: Νarrative discourse and theory of mind as measures of autism spectrum disorders
Μετάφραση: Αφηγηματικές Ικανότητες και Θεωρία του Νου σαν εργαλεία μέτρησης παιδιών με αυτισμό
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Νικολοπούλου Αγγελική


16. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΑΧΗ (2017)
Τίτλος: 'There was a numerous family': Jane Austen's re-appropriation of the population debate
Μετάφραση: Ήταν μια πολυπληθής οικογένεια: ο δημόσιος διάλογος για το πληθυσμιακό πρόβλημα τον 18ο αιώνα μέσα από τα έργα της Jane Austen
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Δεσποτοπούλου Άννα | Σχοινά Μαρία


17. Ονοματεπώνυμο: ΦΑΛΤΖΗ ΡΩΞΑΝΗ (2017)
Τίτλος: Attitudes towards english as a lingua franca in greek tertiary educational contexts
Μετάφραση: Οι στάσεις απέναντι στην αγγλική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας σε ελληνικά περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Τζωαννοπούλου Μαρίνα | Σηφάκης Νικόλαος


18. Ονοματεπώνυμο: MINASYAN STELLA  (2016)
Τίτλος: Gender differences in language use and behavior in EFL Classroom interaction: Primary Schools in Greece
Μετάφραση: Οι διαφορές των φύλων στη χρήση της γλώσσας και στη συμπεριφορά στη διάδραση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Τσοκαλίδου Πετρούλα | Σουγάρη Αρετή-Μαρία


19. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (2016)
Τίτλος: The effects of bilingualism on verbal and non verbal cognition: The micro- and macro-structure of narratives in the weak and the dominant language of the bilingual child
Μετάφραση: Οι επιδράσεις της διγλωσσίας σε λεκτική και μη λεκτική γνωστική ικανότητα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Αγαθοπούλου Ελένη | Μασούρα Ελβίρα


20. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  (2016)
Τίτλος: The use of learners’ L1 in teacher oral feedback: its effect on L2 development
Μετάφραση: Η χρήση της μητρικής/πρώτης γλώσσας του μαθητή στις προφορικές διορθωτικές παρατηρήσεις του καθηγητή: η επίδρασή της στην ανάπτυξη της δεύτερης/ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Αγαθοπούλου Ελένη


21. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (2016)
Τίτλος: The cognitive process of metonymy and its functions in the acquisition of areas of grammar: the word-formation process of suffixation
Μετάφραση: Η γνωσιακή διαδικασία της μετωνυμίας και οι λειτουργίες της στην κατάκτηση περιοχών της γραμματικής: η παραγωγική διαδικασία της επιθηματοποίησης
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Αγγελική | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Βελούδης Ιωάννης


22. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2016)
Τίτλος: Differential instruction for the teaching of English in the Greek State School
Μετάφραση: Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Καραβά Ευδοκία


23. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2016)
Τίτλος: Raising Pragmatic Awareness in the Greek EFL Context: Noticing and Reflecting on the Consequentiality of Differences
Μετάφραση: Η απόκτηση της πραγματολογικής ενημερότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας: παρατήρηση και αναστοχασμός σχετικά με τις συνέπειες των διαφορών
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Kητή Ελίζα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Κόντος Νικόλαος


24. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΚΑΡΗ BΙΡΓΙΝΙΑ (2016)
Τίτλος: Performing cancer: toward an aesthetic of the unpresentable
Μετάφραση: Περφόρμανς και καρκίνος: προς μια αισθητική θεώρηση του μη-παραστάσιμου
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Δέτση Ζωή | Παστουρματζή Δόμνα


25. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (2016)
Τίτλος: The effects of teaching experience and of in-service training on the beliefs Greek EFL teachers hold about foreign language teaching
Μετάφραση: Η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας και της επιμόρφωσης στις απόψεις Ελλήνων καθηγητών αγγλικής σχετικά με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


26. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  (2016)
Τίτλος: Edgar Allan Poe’s Presence in Greek Letters (1978-1893)
Μετάφραση: Η παρουσία του Έντγκαρ Άλλαν Πόου στην ελληνική λογοτεχνία (1878-1900)
Τριμελής Επιτροπή: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμάτη | Καλογεράς Γιώργος | Ραπατζίκου Τατιανή


27. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ (2016)
Τίτλος: Native American Autobiography: The Communitist Perspective in William Apess, Charles Eastman, Sarrah Winnmucca and Zitkala-Sa
Μετάφραση: Ινδιάνικα αυτοβιογραφικά αναγνώσματα: η διάσταση του κοινοτικού ακτιβισμού στα έργα των Γουίλιαμ Απές, Τσάρλς Ήστμαν, Σάρα Γουινεμούκα και Ζίτκαλα-Σα
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Πασχαλίδης Γρηγόρης | Δέτση Ζωή


28. Ονοματεπώνυμο: EKER-ΡΟΔΙΤΑΚΗ ARZU (2015)
Τίτλος: Literary Journalism and Translation as Dynamics in the Recontextualization of Traveling Fiction: Orhan Pamuk's Pre-Nobel Novels in English and Their Reception in Reviews
Μετάφραση: Λογοτεχνική δημοσιογραφία και μετάφραση ως δυναμική στην επανασυγκειμενοποίηση της παγκόσμιας λογοτεχνίας: τα προ-νόμπελ μυθιστορήματα του Ορχάν Παμούκ στα αγγλικά και η αποδοχή τους στις κριτικές
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Καλογεράς Γιώργος | Αποστόλου Φωτεινή


29. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (2015)
Τίτλος: Uncommon Belonging: Redefining Identity, Rethinking Community in Contemporary Caribbean Fiction
Μετάφραση: Ασυνήθης συμβίωση: επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας και της κοινότητας στη σύγχρονη λογοτεχνία της Καραϊβικής
Τριμελής Επιτροπή: Θεοδοσιάδου Γιούλη | Γιαννοπούλου Έφη | Καλογεράς Γιώργος


30. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2015)
Τίτλος: The negotiation of reality: a cognitive approach to the perception digital Hollywood cinema
Μετάφραση: Διαχείριση της πραγματικότητας: μια γνωσιακή προσέγγιση του ψηφιακού κινηματογράφου του Hollywood
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Καλογεράς Γιώργος | Πασχαλίδης Γρηγόρης


31. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ (2015)
Τίτλος: The Acquisition of Aspect and Motion Verbs in the Native Language
Μετάφραση: Η κατάκτηση της ρηματικής όψης και των ρημάτων κίνησης στη μητρική γλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Σταύρου-Σηφάκη Μελίτα | Αγαθοπούλου Ελένη


32. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  (2015)
Τίτλος: Οι χρονικοί σύνδεσμοι στην παιδική γλώσσα
Μετάφραση: Temporal connectives in child language
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Παπαδοπούλου Δέσποινα


33. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ (2015)
Τίτλος: Semantic and Pragmatic Aspects of Lexicography: The Case of Concessive Connectives in Modern Greek
Μετάφραση: Σημασιολογικές και πραγματολογικές όψεις της λεξικογραφίας: οι παραχωρητικοί σύνδεσμοι στη νέα ελληνική γλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα | Βελούδης Ιωάννης


34. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΛΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (2015)
Τίτλος: Stephen King and the construction of authorship as a mass-mediated practice
Μετάφραση: Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην κατασκευή της συγγραφικής ταυτότητας του Stephen King
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Κοκκώνης Μιχάλης | Παστουρματζή Δόμνα


35. Ονοματεπώνυμο: HOVHANNISYAN IREN (2014)
Τίτλος: Learners' attitudes and motivation to learn English: English as a foreign or as an international language? 
Μετάφραση: Στάσεις και κίνητρα μαθητών που μαθαίνουν αγγλικά: τα αγγλικά ως ξένη ή ως διεθνής γλώσσα;
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Σηφάκης Νικόλαος


36. Ονοματεπώνυμο: OKTEM OZ (2014)
Τίτλος: The Representation of Muslim Women in early modern English Drama
Μετάφραση: Η αναπαράσταση τις μουσουλμάνας γυναίκας στο θέατρο της Αγγλίας του δέκατου έκτου αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Τίνα | Καλογεράς Γιώργος | Aλεξανδρόπουλος Ιωάννης


37. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2014)
Τίτλος: Popular Greek cinema comedies, 1950-1970: an analysis of the genre
Μετάφραση: Δημοφιλείς κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, 1950-1970: μια ανάλυση του είδους
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Πατσαλίδης Σάββας | Παστουρματζή Δόμνα


38. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (2014)
Τίτλος: The Aesthetic and the Physiology of the I/Eye in Avant-Garde Photography
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Πασχαλίδης Γρηγόρης


39. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2014)
Τίτλος: Το στοιχείο της βίας στο σύγχρονο αμερικάνικο κινηματογράφο (1992-2007)
Μετάφραση: The element of violence in contemporary american cinema (1992-2007)
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Κοκκώνης Μιχάλης | Πασχαλίδης Γρηγόρης


40. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΪΑ (2014)
Τίτλος: The effectiveness of explicit or implicit pronunciation teaching to greek learners of english: the case of acquisition of english vowels
Μετάφραση: Η αποτελεσματικότητα της ρητής ή υπόρητης διδασκαλίας της προφοράς σε Έλληνες μαθητές της Αγγλικής: η περίπτωση της κατάκτησης των Αγγλικών φωνηέντων
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαϊδου Κατερίνα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Nάκας Xρήστος


41. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2014)
Τίτλος: Seeing as knowing: Newton's opticks and the perception of the female educator in Charlotte Bronte's novels
Μετάφραση: Όραση και γνώση: η οπτική του Νεύτωνα και η αντίληψη της γυναίκας εκπαιδευτικού στα μυθιστορήματα της Σαρλότ Μπροντέ
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Rarkin-Γουνελά Ruth | Κογκίδου Δήμητρα


42. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (2013)
Τίτλος: The reception of detective diction: a study of reader reactions and expectations
Μετάφραση: Η πρόσληψη του αστυνομικού μυθιστορήματος: μελέτη των αντιδράσεων και προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Karin-Μαργαρίτα | Παστουρματζή Δόμνα | Κόντος Νίκος


43. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2013)
Τίτλος: The poetics of Irishness: 20th-century Anglo-Irish poetry translated into Greek
Μετάφραση: Η ποιητική της ιρλανδικότητας: ελληνικές μεταφράσεις της αγγλόφωνης ιρλανδικής ποίησης του 20ου αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Κόντος Νίκος | Γιαννοπούλου Έφη


44. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΛΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2013)
Τίτλος: Translating Culture-Specific References on Greek Television: A diachronic case study of subtitling trends
Μετάφραση: Μεταφράζοντας πολιτισμικά στοιχεία στην ελληνική τηλεόραση: μια διαχρονική μελέτη των υποτιτλιστικών τάσεων
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Kουτούπη-Kητή Ελίζα | Kόντος Νίκος


45. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2013)
Τίτλος: The Role of FL Aptitude and the Executive Functions of Working Memory and Inhibition in FL Vocabulary Acquisition by young Greek learners of English
Μετάφραση: Ο ρόλος της γλωσσικής έφεσης και των εκτελεστικών λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης και του ανασταλτικού μηχανισμού στην απόκτηση του ξένου λεξιλογίου, από μικρούς Έλληνες μαθητές της αγγλικής
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Οκαλίδου Αρετή


46. Ονοματεπώνυμο: ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2013)
Τίτλος: (In) Sanity on the Contemporary British Stage: The Politics and  Limits of Representation
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Πατσαλίδης Σάββας | Πανταζής Παύλος


47. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (2013)
Τίτλος: Ονοματικά σύνολα της νέας ελληνικής: αυτόματη αναγνώριση και εξάλειψη μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη επεξεργασία κειμένων: προτάσεις εφαρμογής στη μετάφραση
Μετάφραση: Noun phrases in Modern Greek: Automatic recognition and morphological disambiguation in automatic text processing: Some suggestions for possible applications in translation
Τριμελής Επιτροπή: Κυριακοπούλου Παναγιώτα | Αναστασιάδου - Συμεωνίδου Άννα | Γραμμενίδης Συμεών


48. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ (2013)
Τίτλος: Reduplication at the word level: The Greek facts in typological perspective
Μετάφραση: Αναδίπλωση στο επίπεδο της λέξης: τα ελληνικά δεδομένα σε τυπολογική προοπτική
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Kατσιμαλή Γεωργία | Stolz Thomas


49. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2013)
Τίτλος: Paranoia from Salvador Dali to Jacques Lacan: Psychoanalysis and culture in the 1930s
Μετάφραση: Η παράνοια από τον Σαλβαντόρ Νταλί στον Ζακ Λακάν: ψυχανάλυση και πολιτισμός κατά τη δεκαετία του 1930
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Karin-Μαργαρίτα | Δούκα-Kαμπίτογλου Αικ. | Χρυσανθόπουλος Μιχάλης


50. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: A translatological evaluation of the Greek translations of Tennessee Williams ‘A streetcar named Desire’ and their reception in Greece
Μετάφραση: Μια μεταφρασεολογική αξιολόγηση τριών ελληνικών μεταφράσεων του έργου του Tennessee Williams' A streetcar named desire και η πρόσληψή τους στην Ελλάδα
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Connolly David | Κόντος Νίκος


51. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2013)
Τίτλος: Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο
Μετάφραση: On translating poets: Theoretical views of 19th- and 20th-century greek poets and the impact on their translation Work
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Κεχαγιόγλου Γεώργιος | Κόντος Νίκος


52. Ονοματεπώνυμο: ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2013)
Τίτλος: Developing Strategies through Instruction in Greek EFL Classrooms: The Case of the Mediation Task for the KPG B2 Level Exams
Μετάφραση: Ανάπτυξη στρατηγικών μέσω διδασκαλίας στις Ελληνικές αίθουσες εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα: η περίπτωση της δραστηριότητας της διαμσολάβησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ του επιπέδου Β2
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Σουγάρη Αρετή | Αλεξίου Θωμαή


53. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: Τhe Rhythmic turn in Samuel Beckett΄s Shorter Plays
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Έλση | Κίτση Αικατερίνη | Λαπιδάκη Ελένη


54. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2013)
Τίτλος: Migrant/National Identities and Theatre Pedagogy towards a new interdisciplinary model
Μετάφραση: Αποδημητικές - εθνικές ταυτότητες και θεατρική παιδαγωγική: προς ένα νέο διεπιστημονικό μοντέλο
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Μουδατσάκης Τηλέμαχος | Γιαννοπούλου Έφη


55. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: Issues in the translation of EU texts
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Γούτσος Διονύσιος | Μικρός Γιώργος


56. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (2013)
Τίτλος: The expedience of anxiety and pleasure: a Kleinian approach to fairy tales by Jacob and Wilhelm Grimm
Μετάφραση: Η χρησιμότητα του αγχους και της ηδονής: μία κλαϊνική προσέγγιση παραμυθιών των Jacob και Wilhelm Grimm
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Ρασιδάκη Αλεξάνδρα


57. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (2013)
Τίτλος: Mετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή Δικτυακών Τόπων
Μετάφραση: Τranslation and Website Localisation
Τριμελής Επιτροπή: Νενοπούλου - Δρόσου Αντωνία | Γραμμενίδης Συμεών | Κοκκώνης Μιχαήλ


58. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΣΤΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2013)
Τίτλος: English for specific purposes in Tertiary Education: an experimental study on needs analysis and course design
Μετάφραση: Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: μια πειραματική μελέτη για την ανίχνευση αναγκών και το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Aντωνοπούλου Νιόβη | Αγαθοπούλου Ελένη


59. Ονοματεπώνυμο: EVERHARD-ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ CAROL-JOY (2012)
Τίτλος: Degrees of autonomy in foreign language learning
Μετάφραση: Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Αθανασιάδου Αγγελική | Μηλαπίδης Μιχάλης


60. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2012)
Τίτλος: The Role of Inflection in the structure of English as a second language: A developmental study of adult speakers of Greek
Μετάφραση: Ο ρόλος της κλίσης στην προτασιακή δομή της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας: μια αναπτυξιακή μελέτη ενηλίκων με μητρική γλώσσα την ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Ρούσσου Άννα


61. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2012)
Τίτλος: Texts in distant contexts: The Tale of Apollonius of Tyre and two late fourteenth-century variations, John Gower's Confessio Amantis and Διήγησις Πολλυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου
Μετάφραση: Κείμενα σε μακρινά περιβάλλοντα: ο Απολλώνιος της Τύρου σε δύο διασκευές του τέλους του δεκάτου τετάρτου αιώνα, confessio amantis του John Gower και διήγησις πολλυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Κάριν | Kροντήρη Τίνα | Λιτσαρδάκη Μαρία


62. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (2012)
Τίτλος: The Acquisition of Telicity in the Native Language
Μετάφραση: Η Κατάκτηση της Τελικότητας στη Μητρική Γλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Αγαθοπούλου Ελένη | Παπαδοπούλου Δέσποινα


63. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΥΡΤΩ (2012)
Τίτλος: An interactional perspective on second language investigation: Practices of native/non-native conversational negotiation
Μετάφραση: Μία διαδραστική προοπτική στη διερεύνηση της δεύτερης γλώσσας: πρακτικές συνομιλιακής διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές/ομιλήτριες
Τριμελής Επιτροπή: Μακρή-Tσιλιπάκου Μαριάνθη | Mπουτουλούση Eλένη | Xατζηδάκη Aσπασία


64. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ (2012)
Τίτλος: An Acoustic Study of Coarticulation in the Speech of Greek Adults with Normal Hearing and Hearing Impairment
Μετάφραση: Ακουστική μελέτη της συνάρθρωσης στην ομιλία ελλήνων/ίδων ενηλίκων με φυσιολογική ακοή και με βαρηκοΐα-κώφωση
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαϊδου Κατερίνα | Oκαλίδου Aρετή | Παπαναστασίου Ιωάννης


65. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ (2012)
Τίτλος: Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση
Μετάφραση: Study of the special language of stock market based on text corpora and aiming to automated translation
Τριμελής Επιτροπή: Κυριακοπούλου Παναγιώτα | Αναστασιάδου - Συμεωνίδου Άννα | Παπαχρήστος Γεώργιος.


66. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2011)
Τίτλος: Implementing the process writing approach in the English language classroom: An innovation for the development of young learners' writing skills in the Greek state primary school
Μετάφραση: Εφαρμογή της προσέγγισης "έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου" στο μάθημα των αγγλικών: Μιά καινοτομία για την ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου των νεαρών μαθητών στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Αντωνοπούλου Νιόβη | Ψάλτου-Joycey Αγγελική


67. Ονοματεπώνυμο: ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2011)
Τίτλος: Comprehension and Production of Wh-Interrogatives in the L1 Acquisition of Greek
Μετάφραση: Κατανόηση και παραγωγή ερωτηματικών προτάσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Aγαθοπούλου Ελένη | Bαρλοκώστα Σπυριδούλα


68. Ονοματεπώνυμο: ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2011)
Τίτλος: The effect of L2 in the development of L3
Μετάφραση: Η επίδραση της δεύτερης γλώσσας στην ανάπτυξη της τρίτης
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Αντωνοπούλου Νιόβη | Ψάλτου-Joycey Αγγελική


69. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ (2011)
Τίτλος: Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young learners of English
Μετάφραση: Μοτίβα χρήσης γλωσσικών στρατηγικών μάθησης από ελληνόφωνους νεαρούς μαθητές της αγγλικής γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή


70. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΝΟΒ ΝΑΤΑΣΑ (2011)
Τίτλος: A morpho-syntactic study of patients with Broca’s aphasia: a comparative study of Serbian- and Greek-speaking patients
Μετάφραση: Μορφοσυντακτική μελέτη των ασθενών με αφασία του Broca: συγκριτική μελέτη ανάμεσά σε σερβόφωνους και ελληνόφωνους ασθενείς
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Aναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα | Κυράννα Τσαπκίνη


71. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ (2011)
Τίτλος: Displacement phenomena in L1 Greek: A study of comprehension
Μετάφραση: Η απόκτηση δομών μετατόπισης στην ελληνική ως μητρική γλώσσα: δεδομένα από τη διαδικασία της κατανόησης
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Pούσσου Άννα | Kακουριώτης Aθανάσιος


72. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΓΚΑ ΛΟΥΚΙΑ (2011)
Τίτλος: Η προβληματική της μετάφρασης στον υποτιτλισμό: Ανάλυση μεταφραστικών τεχνικών και εφαρμογές στη διδακτική των γλωσσών
Μετάφραση: The problematics of translation in subtitling: analysis of translation techniques and applications in language teaching
Τριμελής Επιτροπή: Νενοπούλου-Δρόσου Αντωνία | Γραμμενίδης Συμεών | Κοκκώνης Μιχάλης.


73. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΡΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (2011)
Τίτλος: Novels of Return: Ethnic Space in Contemporary Greek-American and Italian-American Literature
Μετάφραση: Μυθιστορήματα επιστροφής: εθνοτικός χώρος στη σύγχρονη ελληνοαμερικανική και ιταλοαμερικανική λογοτεχνία
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Θεοδοσιάδου Γιούλη | Kόντος Νίκος


74. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2011)
Τίτλος: The Construction of Age Identities in Everyday Talk: The Case of the Elderly
Μετάφραση: Η κατασκευή ηλικιακών ταυτοτήτων στον καθημερινό λόγο: η περίπτωση των ηλικιωμένων ατόμων
Τριμελής Επιτροπή: Μακρή-Tσιλιπάκου Μαριάνθη | Kόντος Νίκος | Bαλιούλη  Mαρία


75. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ (2011)
Τίτλος: The Acquisition of Speech Rhythm and Stop Voicing by Greek Learners of English: A Pedagogical and Linguistic Approach
Μετάφραση: Η κατάκτηση του ρυθμού ομιλίας και του συστήματοε κλειστών συμφώνων από Έλληνες μαθητές της αγγλικής: μια παιδαγωγική και γλωσσολογική προσέγγιση
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαϊδου Κατερίνα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Nάκας Xρήστος


76. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ (2010)
Τίτλος: Event Structure: an Instantiation with Από
Μετάφραση: Δομή του συμβάντος: να παράδειγμα με την Από
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Τσοχατζίδης Σάββας


77. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2010)
Τίτλος: Sentence Processing Strategies in Adults and Children: PP attachment in corpora and psycholinguistic experiments
Μετάφραση: Στρατηγικές επεξεργασίας λόγου παιδιών και ενηλίκων: οι προθέσεις σε σώματα κειμένων και σε ψυχογλωσσικά πειράματα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Ράλλη Αγγελική


78. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2010)
Τίτλος: Causality and connectives: A study on Modern Greek γiati and epeiδi
Μετάφραση: Αιτιότητα και σύνδεσμοι: μελέτη περί των συνδέσμων ‘γιατί’ και ‘επειδή’ στη Νέα Ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Υφαντίδου Έλλη | Βελούδης Ιωάννης


79. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (2010)
Τίτλος: Exploring the Discourse-Syntax and the Lexicon-Syntax Interfaces in Language Pathology: Evidence from Broca's Aphasia
Μετάφραση: Η διερεύνηση των διεπιπέδων πραγματολογίας-σύνταξης και λεξικού-σύνταξης στα πλαίσια της γλωσσικής παθολογίας: πειραματικά δεδομένα από την αφασία τύπου Μπροκά
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Τσαπκίνη Κυράνα | Βαρλοκώστα Σπυριδούλα


80. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2010)
Τίτλος: Feature Interpretability in Second Language Acquisition: Evidence from the Null Subject Parameter in the Greek/English Interlanguage
Μετάφραση: Η ερμηνευσιμότητα των χαρακτηριστικών στη διαδικασία απόκτησης δεύτερης γλώσσας: αποδείξεις από την παράμετρο του κενού υποκειμένου στην ελληνική / αγγλική διαγλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Pούσσου Άννα


81. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (2010)
Τίτλος: Voice Morphology and Transitivity Alternations in Greek: Evidence from Corpora and Psycholinguistic Experiments
Μετάφραση: Η μορφολογία της φωνής και οι αλλαγές στην μεταβατικότητα στα ελληνικά: έλεγχος σε σώματα κειμένων και ψυχογλωσσολογικά πειράματα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ρούσσου Άννα | Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα


82. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2010)
Τίτλος: A principled polysemy approach as an alternative to the conceptual metaphor theory for the study of time in Greek
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Αγγελική | Νικηφορίδου Bασιλική | Tσοχατζίδης Σάββας


83. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2009)
Τίτλος: Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μετάφραση: Assessing writing essays of students learnign greek as a second foreign languages in greek education
Τριμελής Επιτροπή: Αντωνοπούλου -Τρύφωνα - Αγγελική Νιόβη | Ψάλτου Joycey Αγγελική | Αγαθοπούλου Ελένη


84. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΣΤΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ (2009)
Τίτλος: The split subject of narration in Elizabeth Gaskell's first-person fiction
Μετάφραση: Το διχασμένο αφηγηματικό υποκείμενο στα πρωτοπρόσωπα έργα της Ελίζαμπεθ Γκάσκελ
Τριμελής Επιτροπή: Parkin Γουνελά Ruth | Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Boklund-Λαγοπούλου Karin


85. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ (2009)
Τίτλος: The Theatre of the Director-Auteur: Text, Form and Authorship
Μετάφραση: Το θέατρο του σκηνοθέτη-δημιουργού: το κείμενο, η μορφή και η ταυτότητά του
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Μουδατσάκις Τηλέμαχος | Παπανδρέου Νικηφόρος


86. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (2009)
Τίτλος: Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη: Φαινομενολογικές Αναζητήσεις στο Θεατρικό και Κινηματογραφικό Έργο του Χάρολντ Πίντερ
Μετάφραση: Writing for the stage and the screen: a phenomenological quest in Harold Pinter's theatrical and filmic work
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Βαφειάδου Ευτέρπη | Κοκκώνης Μιχάλης


87. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (2008)
Τίτλος: The revenge of the Sadeian heroine: Peprising a gothic stereotype in 1970s fiction by women
Μετάφραση: Η εκδίκηση της σαδικής ηρωϊδας: μετεγγράφοντας ένα γοτθικό στερεότυπο στη γυναικεία μυθοπλασία της δεκαετίας του 1970
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Γιαννοπούλου Ευθυμία | Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


88. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2008)
Τίτλος: Ensembles and Magmas: A Castoriadian Reading of the Detective Tales Of Edgar Allan Poe and Jorge Luis Borges
Μετάφραση: Σύνολα και μάγματα: μια καστοριαδική ανάγνωση των αστυνομικών ιστοριών του Εντγκαρ Αλλαν Πόε και του Χόρχε Λουις Μπόρχες
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Κοκκώνης Μιχάλης | Boklund-Λαγοπούλου Karin


89. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008)
Τίτλος: The Politics of Aestheticism: Pater's "Imaginative" Synthesis of Empiricism and Idealism through Heraclitus and Kant
Μετάφραση: Η πολιτική του αισθητισμού στην ύστερη βικτωριανή περίοδο
Τριμελής Επιτροπή: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Ruth Parkin Γουνελά | Τραγιαννούδη Λίτσα


90. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ (2008)
Τίτλος: A Translatological Analysis of Four Greek Translations of Works by Angela Carter
Μετάφραση: Μια μεταφρασεολογική ανάλυση τεσσάρων έργων της Αντζελα Κάρτερ μεταφρασμένα στα ελληνικά
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David-John | Κασάπη Ελένη | Κόντος Νίκος


91. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008)
Τίτλος: The ideology and aesthetics of Andrew Lloyd Webber's musicals: From the Broadway musical to the British megamusical
Μετάφραση: Η ιδεολογία η αισθητική των μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber: από το μιούζικαλ του Μπρόντγουει στο Βρετανικό υπερμιούζικαλ
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Parkin-Γουνελά Ruth | Πατσαλίδης Σάββας


92. Ονοματεπώνυμο: ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2008)
Τίτλος: Trans-Staging: Greek Theatre Translation in the Whirlwind of Politics and Culture
Μετάφραση: Μεταφράζοντας τη σκηνή: η ελληνική θεατρική μετάφραση στον ανεμοστρόβιλο της πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Κόντος Νίκος | Boklund-Λαγοπούλου Karin


93. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2007)
Τίτλος: Οι παραστάσεις του Σαίξπηρ και οι κοινωνικές και εθνικές ζυμώσεις στην Ελλάδα (1900-1950)
Μετάφραση: The performances of Shakespeare in the context of national identity and class formation
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Κροντήρη Σταματία | Σακελλαρίδου Ελισάβετ


94. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ (2007)
Τίτλος: Silenced voices: Female identity in Henry James and Gregorios Xenopoulos
Μετάφραση: Αποσιωποιημένες φωνές: η γυναικεία ταυτότητα στον Χένρι Τζαίημς και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο
Τριμελής Επιτροπή: Θεοδοσιάδου Γεωργία | Καλογεράς Γιώργος | Φαρίνου Γεωργία


95. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ (2007)
Τίτλος: The teaching of the polysemous verbs 'make' and 'do' to greek learners of english: a cognitive linguistic approach
Μετάφραση: Η διδασκαλία των πολύσημων ρημάτων 'make' και 'do' στους έλληνες ομιλητές: μια γνωστική προσέγγιση
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


96. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ (2006)
Τίτλος: Getting away with it: The erotic thriller and its fantasies
Μετάφραση: Γλυτώνοντας την τιμωρία: το ερωτικό θρίλερ και οι φαντασιώσεις του
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Κοκκώνης Μιχάλης | Boklund-Λαγοπούλου Karin


97. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2006)
Τίτλος: The Role of Phonological Salience and Feature Interpretability in the Grammar of Typically Developing and Language Impaired Children
Μετάφραση: Ο ρόλος της μορφοφωνολογίας και η ερμηνευσιμόττα των χαρακτηριστικών στη γραμματική φυσιολογικών παιδιών και παιδιών με γλωσσική δυσφασία
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ρούσου Άννα | Τερζή Αρχόντω


98. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ (2006)
Τίτλος: Οι μεσοπαθητικές δομές στη νέα ελληνική και αγγλική: μια συγκριτική μελέτη
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Σηφάκη Μελίτα | Αθανασιάδου - Γεροθανάση Αγγελική


99. Ονοματεπώνυμο: REHLING NICOLA JANE (2005)
Τίτλος: All and Nothing: White Heterosexual Masculinity in Contemporary Popular Cinema
Μετάφραση: Όλα και τίποτα: λευκή ετεροφυλόφιλη ανδρική ταυτότητα στο σύγχρονο δημοφιλή κινηματογράφο
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Κοκκώνης Μιχάλης | Σακελλαρίδου Ελισάβετ


100. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2005)
Τίτλος: Mapping Literary Identities: Space Trans-actions and Inter-actions in the Works of Mark Twain, Henry James, and Demetra Vaka Brown
Μετάφραση: Χαρτογραφώντας λογοτεχνικές ταυτότητες: συν-αλλαγές και αλληλεπι-δράσεις στο χώρο όπως αυτές εμφανίζονται στα έργα των Μαρκ Τουέϊν, Χένρι Τζέϊμς και Δήμητρας Βάκα Μπράουν
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Θεοδοσιάδου Γεωργία | Κοκκώνης Μιχάλης


101. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ (2005)
Τίτλος: "Who is't can read a woman?" The fashioning of the female in Shakespeare
Μετάφραση: Ποιος μπορεί να διαβάσει μια γυναίκα : ο προσδιορισμός του γυναικείου φύλου στον Σαίξπηρ
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Πατσαλίδης Σάββας | Σακελλαρίδου Ελισάβετ


102. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΚΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2005)
Τίτλος: Αφήγηση και εστίαση στις Επικίνδυνες Σχέσεις του Choderlos de Laclos και τις τέσσερις κινηματογραφικές μεταφορές του μυθιστορήματος
Μετάφραση: Narration and focalisation in Les Liaisons Dangereuses and its four filmic adaptations
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Λαγόπουλος Αλέξανδρος | Boklund-Λαγοπούλου Karin


103. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2005)
Τίτλος: The victorian ear: Gendered acoustics in science and poetry
Μετάφραση: Ο ρόλος της ακοής στη βικτωριανή επιστήμη και ποίηση, με αναφορά στο κοινωνικό φύλο
Τριμελής Επιτροπή: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Parkin-Γουνελά Ruth | Τραγιαννούδη Λίτσα


104. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (2005)
Τίτλος: Romantic Anglo-Italians: configurations of identity in Byron, the Shelleys and the Pisan circle
Μετάφραση: Άγγλο-Ιταλοί ρομαντικοί ποιητές: διαμορφώσεις ταυτότητας στον Μπάυρον, στους Σέλλευ και στον κύκλο της Πίζας
Τριμελής Επιτροπή: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Boklund-Λαγοπούλου Karin | Parkin-Γουνελά Ruth


105. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (2005)
Τίτλος: The theatre of Theodoros Terzopoulos: (inter)cultural dimensions, (ex)centric directions
Μετάφραση: Το θέατρο του Θεόδωρου Τερζόπουλου: από το προσωπικό στο παγκόσμιο, από το κέντρο στο έκ-κεντρο
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Τσατσούλης Δημήτριος


106. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (2005)
Τίτλος: Comprehension and production of written discourse in a university EFL context
Μετάφραση: Παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου σε πανεπιστημιακό περιβάλλον εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Μηλαπίδης Μιχαήλ


107. Ονοματεπώνυμο: USSHER- ΚΡΕΣΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (2004)
Τίτλος: Errors in NNS Teacher Talk in the Greek EFL Classroom: Implication for teacher training
Μετάφραση: Λάθη στην ομιλία των Ελλήνων καθηγητών της αγγλικής γλώσσας: επιδράσεις στην επιμόρφωση των καθηγητών
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joecey Αγγελική | Κόντος Νικόλαος | Μπόλλα-Μαυρίδου


108. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ (2004)
Τίτλος: Motivation & Involvement in learning English for academic purposes
Μετάφραση: Κίνητρα και εμπλοκή στη μάθηση της αγγλικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Πλατσίδου Μαρία


109. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (2004)
Τίτλος: Topic in narrative discourse: The case of temporal Otan-Clauses in Modern Greek
Μετάφραση: Το "θέμα" στον αφηγηματικό λόγο: η περίπτωση των χρονικών εισαγόμενων με "όταν" προτάσεων της νεοελληνικής
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Κακουριώτης Αθανάσιος


110. Ονοματεπώνυμο: GRATALE JOSEPH-MICHAEL (2003)
Τίτλος: Explorations and visions: a critical genealogy of America's colonial-imperial continuum
Μετάφραση: Εξερευνήσεις και οράματα: μια κριτική γενεαλογία του αμερικανικού αποικιοκρατικο-ιμπεριαλιστικού συνεχούς
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Θεοδοσιάδου Γεωργία | Παστουρματζή Δόμνα


111. Ονοματεπώνυμο: NEAMAT IMAM (2003)
Τίτλος: Politics, Subjection, and Subjectivation: The Microphysical Corporeality of Power in the Theatrical Works Of Arthur Miller
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Θεοδοσιάδου Γεωργία | Σακελλαρίδου Ελισάβετ


112. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (2003)
Τίτλος: Noun-noun compounds nt the Greek-English interlanguage
Μετάφραση: Ονοματικά σύνθετα στην ελληνο-αγγλική διαγλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα


113. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (2003)
Τίτλος: Identities of the Periphery: The Construction and the Collective Prodigy in Chicano/a Writings
Μετάφραση: Ταυτότητες της Περιφέρειας: η κατασκευή και το συλλογικό θαύμα στη λογοτεχνία των μεξικάνων - αμερικάνων
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Κοκκώνης Μιχάλης | Πατσαλίδης Σάββας


114. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (2002)
Τίτλος: Magic Realism in Contemporary British Fiction
Τριμελής Επιτροπή: Parkin - Γουνελά Ruth | Kαλογεράς Γεώργιος | Γιαννοπούλου Ευθυμία


115. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΔΑ (2001)
Τίτλος: Argumentative writing and computers in an EFL environment: the Greek paradigm
Μετάφραση: Γραπτός λόγος επιχειρηματολογίας και υπολογιστές σε περιβάλλον της αγγλικής ως ξένης γλώσσας: το ελληνικό μοντέλο
Τριμελής Επιτροπή: Μηλαπίδης Μιχαήλ | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Ανωγειανάκις Γεώργιος


116. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ (2001)
Τίτλος: Double-object constructions in English and Greek: A study of second language acquisition
Μετάφραση: Δίπτωτα ρήματα στην νές ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: μια μελέτη για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Κακουριώτης Αθανάσιος | Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική


117. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (2001)
Τίτλος: Specific language impairment in greek: aspects of syntactic production and comprehension
Μετάφραση: Η εξελικτική δυσφασία στη νέα ελληνική: όψεις συντακτικής παραγωγής και κατανόησης
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Κακουριώτης Αθανάσιος | Τσάντας Νικόλαος


118. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2001)
Τίτλος: Ethnic and diaspora poets of greek america
Μετάφραση: Ελληνοαμερικάνοι ποιητές: εθνισμός και διασπορά
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Φραντζή Άντεια


119. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (2000)
Τίτλος: The syntax and semantics of the passive structure in English and modern Greek
Μετάφραση: Η σύνταξη και η σημασιολογία της παθητικής δομής στα αγγλικά και στα νέα ελληνικά
Τριμελής Επιτροπή: Κακουριώτης Αθανάσιος | Παναγόπουλος Ελευθέριος | Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία


120. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (2000)
Τίτλος: Η προβληματική της διαφοροποίησης του μοντερνισμού από το μεταμοντερνισμό στο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα
Μετάφραση: The problematics of the distinction between modernism and postmodernism in the postmodern novel: the unwilling suspension of difference
Τριμελής Επιτροπή: Πολίτη Γεωργία | Parkin-Γουνελά Ruth | Boklund-Λαγοπούλου Karin


121. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (2000)
Τίτλος: The second language mental lexicon: some evidence from greek advanced learners of english
Μετάφραση: Το νοητικό λεξικό της δεύτερης / ξένης γλώσσας: έρευνα βασισμένη σε Έλληνες μαθητές αγγλικών προχωρημένου επιπέδου
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Στάθης | Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Καψάλης Αχιλλέας


122. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΥΦΩΝΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2000)
Τίτλος: Δυνατότητες εφαρμογής της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Ευστάθιος | Γκώγκος Αλέξανδρος | Ξωχέλλης Παναγιώτης.


123. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (1999)
Τίτλος: Disclosing and Closures: Seventeenth Century Englishwomen's Autobiographical Writings
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Parkin - Γουνελά Ρουθ | Σακελλαρίδου Ελισάβετ


124. Ονοματεπώνυμο: ΓΩΔΗ ΕΛΕΝΗ (1998)
Τίτλος: The Forces of Production and the Fortunes of Fiction: The Case of Barbara Pym
Μετάφραση: Οι δυνάμεις της παραγωγής και οι τύχες της λογοτεχνίας: Το παράδειγμα της Barbara Pym
Τριμελής Επιτροπή: Πολίτη Γεωργία | Boklund-Λαγοπούλου Karin | Parkin-Γουνελά Ruth


125. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1998)
Τίτλος: On word order on English and Modern Greek, a Comperative Approach
Τριμελής Επιτροπή: Γκώγκος Αλέξανδρος | Ευσταθιάδης Ευστάθιος | Αθανασιάδου Αγγελική


126. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (1998)
Τίτλος: Προβλήματα σχετιζόμενα με το δανεισμό λεξικών μονάδων από την Ελληνική στην Αγγλική
Μετάφραση: Problems related to Greek-English lexical loans
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα


127. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998)
Τίτλος: Popular Culture Icons and Contemporary American Drama
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Καλογεράς Γεώργιος.


128. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΚΚΟΥ - ΝΙΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ (1998)
Τίτλος: Γραπτός Λόγος: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Εκμάθησης
Μετάφραση: Writing: Methodology of Teaching and Learnin g
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Ευστάθιος | Αθανασιάδου Αγγελική | Μηλαπίδης Μιχαήλ.


129. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (1997)
Τίτλος: Seduction and Death in a Muriel Spark's Fiction
Μετάφραση: Σαγήνη και θάνατος στο έργο της Muriel Spark
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Πολίτη Γεωργία | Boklund - Λαγοπούλου Κάριν


130. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ (1997)
Τίτλος: Forgotten Ladies, Early American Female Playwrites 1780-1860
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Σακελλαρίδου Ελισσάβετ | Γεωργουδάκη Αικατερίνη


131. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΛΕΙΩ (1997)
Τίτλος: Clio in New England: Prescriptions and Practices in Seventeenth-Century New England Puritan Historiography
Μετάφραση: Η Κλειώ στην Νέα Αγγλία: Παραδόσεις και πρακτικές στην ιστοριογραφία της Νέας Αγγλίας τον 17ο αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Boklund-Λαγοπούλου Karin | Πατσαλίδης Σάββας


132. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997)
Τίτλος: Aspects of Modality in Modern Greek and English
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Ευσταθιάδης Ευστάθιος | Μηλαπίδης Μιχαήλ


133. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (1995)
Τίτλος: A Deconstruction of the Ideology of the American Dream in the Culture's Female Discourses
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Γεωργουδάκη Αικατερίνη | Πατσαλίδης Σάββας.


134. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (1995)
Τίτλος: Morphological Bracketing Paradoxies
Μετάφραση: Μορφολογικά Παράδοξα
Τριμελής Επιτροπή: Κακουριώτης Αθανάσιος | Παναγόπουλος Ελευθέριος, | Αναστασιάδη - Συμεωνίδη Άννα


135. Ονοματεπώνυμο: ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995)
Τίτλος: Computer Assisted Language: A Communicative Approach
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Ευστάθιος | Παναγόπουλος Ελευθέριος | Κακουριώτης Αθανάσιος


136. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1994)
Τίτλος: Feminist Readings of the Body in Virginia Wolf's Novels
Τριμελής Επιτροπή: Πολίτη Γεωργία | Parkin-Γουνελά Ruth | Boklund-Λαγοπούλου Karin


137. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΠΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (1994)
Τίτλος: A comparative and instrumental study of prosodic features in contemporary English and Greek
Μετάφραση: Συγκριτική και πειραματική μελέτη των προσωδιακών στοιχείων στη σύγχρονη Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Κακουριώτης Αθανάσιος | Γκώγκος Αλέξανδρος | Μαλάξου-Σαμαρά Ζωή


138. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (1991)
Τίτλος: The poet as historian: A critical edition of Anne Bradstreet's 'Grecian Monarchy'
Μετάφραση: Ο ποιητής ως ιστορικός. Κριτική έκδοση του ποιήματος της ποιήτριας (Anne Bradstreet) Ανν Μπραντστρήτ "Ελληνική Μοναρχία"
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Καλογεράς Γιώργος | Τραγιαννούδη Λίτσα


139. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991)
Τίτλος: Metafictional Games: The Play Element in Cinema and the Novel
Μετάφραση: Παιχνίδια μεταφηγηματικής μυθοπλασίας: Το στοιχείο του παιχνιδιού στον κινηματογράφο και το μυθιστόρημα
Τριμελής Επιτροπή: Γεωργουδάκη Αικατερίνη | Boklund-Λαγοπούλου Karin | Πατσαλίδης Σάββας


140. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (1991)
Τίτλος: Agreement/Disagreement: Affiliative vs. Disaffiliative Display in Cross-Sex Conversations
Μετάφραση: Η Συμφωνία και η Διαφωνία ως εκδήλωση αλληλεγγύης και αντιπαλότητας σε συνομιλίες με συμμιγή συμμετοχή των δύο φύλων
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Στάθης | Παυλίδου Θεοδοσία | Parkin-Γουνελά Ruth


141. Ονοματεπώνυμο: ΨΑΛΤΟΥ-JOYCEY ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1991)
Τίτλος: The temporal, aspectual, and pragmatic functions of the Perfect in Modern Greek
Μετάφραση: Οι χρονικές, πραγματολογικές και ρηματικές όψης λειτουργίες του Παρακείμενου στη Νέα Ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Στάθης | Βελούδης Ιωάννης | Αθανασιάδου Αγγελική


142. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΛΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (1990)
Τίτλος: Anaphora, agreement and the pragmatics of "right dislocations" in Greek
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Στάθης | Γκώγκος Αλέξανδρος | Κουτούπη-Κητή Ελίζα


143. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990)
Τίτλος: Thematization and Information Dynamics in Translation
Τριμελής Επιτροπή: Κακουριώτης Αθανάσιος | Γκώγκος Αλέξανδρος | Παναγόπουλος Ελευθέριος


144. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990)
Τίτλος: Aspects of Ellipsis in English and Greek
Μετάφραση: Μερικές πτυχές της Έλλειψης στην Αγγλική και Ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Ευσταθιάδης Στάθης | Γκώγκος Αλέξανδρος | Κουτούπη-Κητή Ελίζα


145. Ονοματεπώνυμο: DAL RI ALVISE (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Αναπαραστάσεις του μεσαιωνισμού σε αναλογικά και ψηφιακά μέσα
Μετάφραση: Representations of Medievalism in Analog and Digital Media
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Ραπατζίκου Τατιανή | Γιαβής Κωνσταντίνος


146. Ονοματεπώνυμο: GIACOMO KLEIN (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: First language attrition: Greek immigrants in Germany
Μετάφραση: Φθορά μητρικής γλώσσας: Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Christiane Bongartz


147. Ονοματεπώνυμο: MILENOVA MILENA (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Interlanguage Phonology of Bulgarian Learners of Modern Greek: Investigating Segmental Acquisition and Evaluating Pronunciation Teaching Methods
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Χατζηπαντελής Θόδωρος


148. Ονοματεπώνυμο: Vynnyk Anna (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης | Ιωάννα Τοπιντζή | Λαβίδας Νικόλαος


149. Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Conceptualization and expression of count and mass nouns: An experimental investigation in language acquisition
Μετάφραση: Εννοιοποίηση και εκφορά μετρήσιμων και μη-μετρήσιμων ουσιαστικών: Εμπειρική διερεύνηση στη γλωσσική απόκτηση
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Αγγελική | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Μηλαπίδης Μιχάλης


150. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΝΟΥΡ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Ο κοινοτικός διερμηνέας στους αραβόφωνους πληθυσμούς στα πλαίσια της προσφυγικής κρίσης: Πολλαπλές προσεγγίσεις στο ρόλο και στην εικόνα στην Ελλάδα
Τριμελής Επιτροπή: Αποστόλου Φωτεινή | Ανδρεάδης Ιωάννης | Δογορίτη Ελευθερία


151. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Evaluating pronunciation teaching methods in Greek as a second language: An empirical study
Μετάφραση: Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας της προφοράς της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: Μια εμπειρική μελέτη
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Χατζηπαντελής Θόδωρος


152. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Innovative methods and techniques for teaching English as a foreign language to very young learners
Μετάφραση: Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Milton James


153. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A Gender-Related Analysis of the Linguistic, Paralinguistic and Extralinguistic Elements in Advertising and of the Translation of Advertising Spots in the Greek, German and English Languages
Μετάφραση: Ανάλυση των γλωσσολογικών, παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων στη διαφήμιση και της μετάφρασης διαφημίσεων στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα ως προς το φύλο
Τριμελής Επιτροπή: Αποστόλου Φωτεινή | Βηδενμάιερ Ανθή | Κανάκης Κώστας


154. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Language documentation and description: A morphophonological analysis of the Thassian dialect based on fieldwork study
Μετάφραση: Γλωσσική τεκμηρίωση και περιγραφή: Μορφοφωνολογική ανάλυση της διαλέκτου της Θάσου βασισμένης σε έρευνα πεδίου
Τριμελής Επιτροπή: Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου | Αγγελική Ράλλη | Δημήτριος Παπαζαχαρίου


155. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΘΩΜΑΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Variation, Change and Translation: Early Modern Greek vs. Early Modern English
Μετάφραση: Γλωσσική ποικιλία, μεταβολή και μετάφραση: Πρώιμη Νέα Ελληνική έναντι Πρώιμης Σύγχρονης Αγγλικής
Τριμελής Επιτροπή: Λαβίδας Νικόλαος | Καραντζόλα Ελένη | Dag Trygve Truslew Haug


156. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: William Shakespeare and the Greek Version of the Woman Question: The (Trans)formations of Shakespeare’s Women in the Greek Translations of his Plays (1876-1962)
Μετάφραση: Ο William Shakespeare και η ελληνική εκδοχή του γυναικείου ζητήματος: Οι (μετα)μορφώσεις των ηρωίδων του Shakespeare στις ελληνικές μεταφράσεις των έργων του (1876-1962)
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Αβδελά Έφη | Λιανέρη Αλεξάνδρα


157. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΝΑΒΑΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Investigating the learnability of uninterpretable features in advanced L2 Greek grammars
Μετάφραση: Η διερεύνηση δυνατότητας εκμάθησης μη ερμηνεύσιμων γραμματικών χαρακτηριστικών στην Ελληνική ως Γ2, σε προχωρημένα στάδια ελληνομάθειας
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα


158. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Locative Media and Narrative in North American Literature and Culture
Μετάφραση: Μέσα Επικοινωνίας Δι' Εντοπισμού και η σχέση τους με τα Aφηγήματα στη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό της Βορείου Αμερικής
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Κοκκώνης Μιχάλης | Pawel Frelik


159. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: 'Lying in a Bed of Ancient Ruins': Charles Mee Revisits Greek Drama
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Παστουρματζή Δόμνα | Δέτση Ζωή


160. Ονοματεπώνυμο: ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Social Media Dominance; A theatrical response to a crisis of cultural values
Μετάφραση: Η κυριαρχία των Social Media και η απάντηση του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Κίτση Κατερίνα | Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία


161. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Humanism, Posthumanism and Technoscientific Innovation in a Post-Apocalyptic Environment: Margaret Atwood’s Maddaddam Trilogy and Hugh Howey’s Silo Trilogy
Μετάφραση: Ουμανισμός, Μετα-Ουμανισμός και Τεχνοεπιστημονική Καινοτομία σε Μετα-Αποκαλυπτικό Περιβάλλον: Η Τριλογία της Margaret Atwood Maddaddam και η Τριλογία του Hugh Howey Silo
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Κοκκώνης Μιχάλης | Ραπατζίκου Τατιανή


162. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Neo-Victorian Labyrinths: Reconfiguring the Spaces and Places of Female Marginality in Contemporary Rewritings of the Victorian Era
Μετάφραση: Νέο-Βικτωριανοί Λαβύρινθοι: Αναθεωρήσεις των Χώρων και Τόπων της Γυναικείας Περιθωριακότητας σε Σύγχρονες Επανεγγραφές της Βικτωριανής Εποχής
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη | Γιαννοπούλου Ευθυμία | Σχοινά Μαρία


163. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: In Times of Ghosts: Nationalism, War, and Repression in Contemporary Theater
Μετάφραση: Στην Εποχή των Φαντασμάτων: Εθνικισμός, Πόλεμος, και Καταστολή στο Σύγχρονο Θέατρο
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Μπλατάνης Κωνσταντίνος | Σταυρακοπούλου Άννα


164. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Fear and the Social Subject in Cinema
Μετάφραση: Ο φόβος και το κοινωνικό υποκείμενο στον κινηματογράφο
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Δόικος Παναγιώτης | Καλογεράς Γεώργιος


165. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Greek Translation of James Joycey’s Dubliner’s: A Translatοlogical Evaluation
Μετάφραση: Ελληνικές μεταφράσεις των Dubliner’s του James Joyce: μια μεταφρασεολογική αξιολόγηση
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David-John | Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία | Κόντος Νικόλαος


166. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Language and Memory Constraints in Anaphora Resolution: A Developmental Perspective
Μετάφραση: Γλωσσικοί και Μνημονικοί Περιορισμοί στην Ερμηνεία της Αναφοράς: Η Αναπτυξιακή Σκοπιά
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Μασούρα Ελβίρα | Μαστροπαύλου Μαρία


167. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΛΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: An acoustic analysis of selected aspects of Greek for the development of a speech training tool for applications in education and speech pathology
Μετάφραση: Ακουστική ανάλυση επιλεγμένων περιοχών της Ελληνικής για τη δημιουργία ενός συστήματος εξάσκησης ομιλίας για εφαρμογή στην εκπαίδευση και την παθολογία του λόγου.
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Αικατερίνη | Οκαλίδου Αρετή | Κουρουπέτρογλου Γεώργιος


168. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Lexical Pragmatics
Μετάφραση: Λεξική Πραγματολογία
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Kητή Ελίζα | Carita Paradis | Έλλη Υφαντίδου


169. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Pre-school EFL language learners' acquisition of lexical chunks
Μετάφραση: Η κατάκτηση λεξικών συστάδων από μαθητές Αγγλικών προσχολικής ηλικίας
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Milton James


170. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Representation of Pain in Works of Samuel Beckett, Sarah Kane and Howard Barker
Μετάφραση: Η Αναπαράσταση του Πόνου σε Επιλεγμένα 'Εργα των Σάμουελ Μπέκετ, Σάρα Κέιν και Χάουαρντ Μπάρκερ
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Kίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Γερμανού Μάρω


171. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: English colonialism in the history, philosophy and literature of early modern England: visualizing space and empire
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν | Hatfield Andrew


172. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Narratives of Punishment: Society and the Death Penalty in Contemporary Anglophone Plays
Μετάφραση: Αφηγήσεις Τιμωρίας: Η Κοινωνία και η Θανατική Ποινή σε Σύγχρονα Αγγλόφωνα Θεατρικά Έργα
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Πατσαλίδης Σάββας | Μπάκα Αφροδίτη


173. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The development of recursive structures: the role of working memory
Μετάφραση: Η ανάπτυξη δομών επαναδρομής: ο ρόλος της εργαζόμενης μνήμης
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Μασούρα Ελβίρα


174. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Impact of CLIL Teaching on Learners' Working Memory, Proactive Interference and Retroactive Interference
Μετάφραση: H Επίδραση της Διδασκαλίας CLIL στην Εργαζόμενη Μνήμη των Μαθητών, την Προσθενεργό Παρεμβολή και την Οπισθενεργό Παρεμβολή
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Μασούρα Ελβίρα


175. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Adverbial clauses: Form, Function and the Typology of Clause Intergration
Μετάφραση: Επιρρηματικές προτάσεις: Μορφή, λειτουργία και τυπολογικά χαρακτηριστικά της ενσωμάτωσης των προτάσεων
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Cristofaro Sonia | Μπαλταζάνη Μαρία


176. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Performing cultural identities in Theatre and Society: Contemporary Politics of Gender and Ethnicity in British Women’s Theatre
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Καλογεράς Γεώργιος | Πέτρου Ιωάννης


177. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Teachers’ self-efficacy beliefs about their status in the post EFL era
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Σηφάκης Νικόλαος | Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα


178. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Μετάφραση: Εμπειρικά δεδομένα για την καταληπτότητα, κατανοησιμότητα και ξενική προφορά στη ΝΕ ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Παιδαγωγικές Επιπτώσεις για τη διδασκαλία της προφοράς
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή-Μαρία


179. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η Αγγλική Εθνική Ταυτότητα μέσα από την Αστυνομική Λογοτεχνία στα Μισά του Εικοστού Αιώνα: Ξαναδιαβάζοντας τις Βασίλισσες του Εγκλήματος
Μετάφραση: Englishness in the mid-twentieth century detective fiction: Rereading the queens of crime
Τριμελής Επιτροπή: Γιαννοπούλου Ευθυμία | Αποστόλου Φωτεινή | Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν


180. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Incestuous Lovers and Significant Others: A Contrapuntal Study of Literary Family Politics in Liaisons Not to Be, 1929-2009.
Μετάφραση: Αιμομιξία Έρωτος και Ετερότητος: Μια Συγκριτική Μελέτη της Λογοτεχνίας που αφορά σε Σχ'εσεις Ταμπού, 1929-2009.
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Κίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Χρυσανθόπουλος Μιχάλης


181. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Teaching English through literature to young Greeks: effects on L2 development
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Παπαδοπούλου Δέσποινα


182. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The effect of motivational constructs on the implementation of learning strategies in foreign language learning
Μετάφραση: Η επίδραση των κινήτρων στην εφαρμογή στρατηγικών μάθησης ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Κουτσογιάννης Δημήτριος | Αλεξίου Θωμαή


183. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΤΣΚΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Μετάφραση: Virtual Reality, Escacism and Nostalgia in Contemporary American Literature and Cultural Narratives
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Bradt Stefan L. | de Groot Jerome


184. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Beyond the gaming table: value system emerging from American role-palying games
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Κοκκώνης Μιχαήλ | Ραπατζίκου Τατιανή


185. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Αικατερίνη Νικολαΐδου | Αρετή Οκαλίδου | Δημήτριος Σταμοβλάσης


186. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη | Γιαννοπούλου Ευθυμία | Goggin Joyce


187. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A corpus-based analysis of Greek adolescent students' writing in English and Greek: A look into discourse and rhetorical features of writing from a new contrastive rhetoric point of view
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Milton James


188. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: B1-B2 Level Vocabulary: Coursebooks and Electronic text corpora aimed at/for students of Greek as Foreign Language: Convergences and divergences
Μετάφραση: Λεξιλόγιο Επιπέδων Β1-Β2 Ελληνομάθειας: Διδακτικά Εγχειρίδια και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων των Μαθητών της Ελληνικής/Ξένης Γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή Μαρία | Αλεξίου Θωμαή


189. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Argument structures in diachrony: Contact effects of translation
Μετάφραση: Δομές ορισμάτων στη διαχρονία: Αποτελέσματα γλωσσικής επαφής σε μεταφρασμένα κείμενα
Τριμελής Επιτροπή: Λαβίδας Νικόλαος | Γιαννάκης Γεώργιος | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


190. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Language, Theory-of-mind and Executive Functions in children with high functioning autism
Μετάφραση: Γλώσσα, Θεωρία του Νου και επιτελικές λειτουργίες σε παιδιά με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ευαγγελίου Αθανάσιος | Νικολοπούλου Αγγελική


191. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Developing and Implementing Foreign Language Materials on Preschoolers in Greece
Μετάφραση: Σχεδιασμός και Εφαρμογή Γλωσσικών Υλικών για την Αγγλική Γλώσσα σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στην Ελλάδα
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Γαβριηλίδου Σοφία


192. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: European identity in the age of economic crisis
Μετάφραση: H Ευρωπαϊκή ταυτότητα στην εποχή της οικονομικής κρίσης
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ | Αρχάκης Αργύρης | Cap Piotr


193. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Aspects of modality in English and Greek
Μετάφραση: Όψεις της τροπικότητας στην αγγλική και την ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


194. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Τερζή Αρχόντω | Υφαντίδου Έλλη


195. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Μετάφραση: Η εκφραστικότητα στο λεξικό και στη γραμματική: σημασιολογική ανάλυση στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ξυδόπουλος Γεώργιος


196. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Lost in Adaptation: Re-imagining the Bodies of Alice and Peter
Μετάφραση: Χαμένοι στη διασκευή: Αναθεωρώντας τα Σώματα της Αλίκης και του Πίτερ
Τριμελής Επιτροπή: Αικατερίνη Κίτση-Μυτακου | Φωτεινή Αποστόλου | Μελπομένη Κανατσούλη


197. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A Cognitive Linguistics approach to Dimensional Adjectives: the case of big
Μετάφραση: Μία Γνωσιακή προσέγγιση στα επίθετα διαστάσεων: η περίπτωση του big
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Herbert L. Colston | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


198. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Inter/Nationalizing the Spectacle: The Politics of Spectatorship in Neo-Burlesque Performance
Μετάφραση: Δι/Εθνοποιώντας το Θέαμα: Η Πολιτική του Θεάματος στη Neo-burlesque Περφορμανς
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Πατσαλίδης Σάββας | Μπλατάνης Κωνσταντίνος


199. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Τσιμπούκη Θεοδώρα | Dawes Birgit


200. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Μετάφραση: Ρηματικές κατηγορίες στην ελληνική εκπαίδευση: διαγλωσσικά χαρακτηριστικά και (αν)αντιστοιχίες
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ξυδόπουλος Γεώργιος


201. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: EFL Teachers' sense of self-efficacy and their classroom management practices in Greek Primary Schools
Μετάφραση: Η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και οι πρακτικές διαχείρισης σχολικής τάξης σε Ελληνικά δημοτικά σχολεία
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Σηφάκης Νικόλαος | Νάκας Χρήστος


202. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Parliamentary metaphors for morality before and after the financial crisis in Greece
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Μπουτουλούση Ελένη | Μηλαπίδης Μιχαήλ


203. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Black, White and Somewhere in-between: The Changing Face of the Other in Australian Film, 1900s-1960s
Μετάφραση: Μαύρο, Άσπρο και κάπου ενδιάμεσα: το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του Άλλου στην Αυστραλιανή ταινία, 1900s-1960s
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Κοκκώνης Μιχαήλ | Γιαννοπούλου Ευθυμία


204. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: An Interdisciplinary Approach to the Study of Literature: A Corpus Linguistic Analysis of Margaret Atwood's Novels
Μετάφραση: Μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της λογοτεχνίας: Γλωσσολογική ανάλυση των μυθιστορημάτων της Margaret Atwood ως Σώμα Κειμένων
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ραπατζίκου Τατιανή | Γούτσος Διονύσιος


205. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Μετάφραση: Health and Illenss: Conceptualization and Expression in Greek
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Γεροθανάση Αγγελική | Σελίμης Ευστάθιος | Θεοδωροπούλου Μαρία


206. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Phonological acquisition by bilingual children of selected linguistic backgrounds including Greek in different educational contexts: theoretical and pedagogical implications
Μετάφραση: Φωνητική κατάκτηση δίγλωσσων παιδιών με συγκεκριμένο γλωσσικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: θεωρητικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


207. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Conceptual and Linguistic Strategies for the Expression of Emotions in Poetry
Μετάφραση: Εννοιακές και Γλωσσικές Στρατηγικές για την Έκφραση των Συναισθημάτων στην Ποίηση
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Σχοινά Μαρία | Θεοδωροπούλου Μαρία