Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων στις συνελεύσεις του Τμήματος
more ...

Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020/Παράταση
more ...

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών/ριών των Τομέων του Τμήματος
more ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
more ...

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στις συνελεύσεις του Τμήματος
more ...

Webinars on Applied Linguistics
more ...

Κατ' εξαίρεση εξέταση του μαθήματος Λογ7-270 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον αποικισμό μέχρι τη βιομηχανοποίηση
more ...

Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020
more ...

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
more ...

Εξυπηρέτηση από το γραφείο σπουδών (308Α)
more ...

Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021
more ...

Exam timetable June 2020
more ...

AUTh reading rooms are closed from 1.6.2020 until the end of the academic year
more ...

Language Competence Test for Prospective Teachers - Αναβολή εξέτασης Ιουνίου 2020
more ...

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
more ...

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα
more ...

Ανακοίνωση χορήγησης ενός χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
more ...

Ορκωμοσίες 2020
more ...