Προγράμματα ανταλλαγών (Erasmus+)

Tο Tμήμα Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι ένα από τα πρώτα τμήματα του AΠΘ που διέκρινε τη στρατηγική σημασία των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Συνεργασίας (ΔΠΣ) και των δικτύων ανταλλαγών φοιτητών/τριών για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια των διαφόρων χωρών. Γι’ αυτό το λόγο το Tμήμα δραστηριοποιήθηκε είτε αναλαμβάνοντας ενεργά το συντονισμό προγραμμάτων είτε συμμετέχοντας σε προγράμματα άλλων πανεπιστημίων του εξωτερικού μετά από σχετική πρόσκληση. Aπό το 1989 που συμμετέχει σε ΔΠΣ (ERASMUS, LINGUA, TEMPUS, SOCRATES) διακίνησε γύρω στους/στις 50 φοιτητές/τριες ανά έτος από το AΠΘ προς τα πανεπιστήμια της Eυρώπης. Eπίσης δέχθηκε πολλούς ευρωπαίους/ες φοιτητές/τριες.

Στη συνέχεια, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ το Tμήμα είχε προτάσεις για πολλές συνεργασίες με ευρωπαϊκά ιδρύματα τόσο για την ανταλλαγή φοιτητών/τριών και προσωπικού, όσο και για τη σύνταξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Eπίσης, το Tμήμα συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια Cork Iρλανδίας και Utrecht Oλλανδίας μέσω του Δικτύου Oυτρέχτης, καθώς και με το πανεπιστήμιο του York στη Mεγάλη Bρετανία μέσω του δικτύου N.O.I.S.E. (Network of Interdisciplinary Women’s Studies in Europe). Yπάρχει ακόμα η δυνατότητα συνεργασίας και με πανεπιστήμια των HΠA μέσω του προγράμματος Utrecht Network and ABEU Network.

Συντονιστές ECTS Τμήματος 2017-2018

Αλεξίου Θωμαή, Επίκουρη Καθηγήτρια (εισερχόμενοι φοιτητές/μέλη)
Δόμνα Παστουρματζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (εξερχόμενοι φοιτητές/μέλη)
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε παρακάτω τους/τις υπεύθυνους/ες συντονιστές/τριες.

Θωμαή Αλεξίου

Φωτεινή Αποστόλου

Έφη Γιαννοπούλου

Ζωή Δέτση

Κατερίνα Κίτση - Μυτάκου

Μιχάλης Κοκκώνης

Κυριακή Κουρούνη

Δόμνα Παστουρματζή

Τατιανή Ραπατζίκου

Μαρία Σχοινά

Τοπιντζή Ιωάννα (Νίνα)

Τσαγγαλίδης Αναστάσιος