ΜΔΣ2-481 Μουσική και Κοινωνικά Κινήματα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Έχει σημειωθεί εδώ και καιρό ότι τα κοινωνικά κινήματα τυπικά δημιουργούν αντίστοιχες κουλτούρες, αλλά η ίδια η χρήση της μουσικής έχει μόλις αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστή ως μορφή πολιτιστικής έκφρασης. Ωστόσο, χρησιμοποιείται μόνο για να τονώσει τα πιστεύω όσων είναι ήδη ταγμένοι σε ένα κίνημα, όπως μερικοί ισχυρίζονται, ή εξυπηρετεί και άλλες λειτουργίες, όπως το να λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την παιδεία, την «στρατολόγηση» και την κινητοποίηση; Πότε, πού, και γιατί θα μπορούσε η καθεμιά από αυτές τις χρήσεις της μουσικής να αναπτυχθεί; Θα εξετάσουμε έναν αριθμό θεωρητικών και ακτιβιστικών προσεγγίσεων και στη συνέχεια, θα τις συσχετίσουμε με κινήματα των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανόμενου του εργατικού κινήματος, του κινήματος για τα δικαιώματα του πολίτη, τη Νέα Αριστερά, το φεμινιστικό κίνημα, και τα τρέχοντα αστικά κινήματα), αλλά και άλλων περιοχών. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση ή προαιρετική εργασία εξαμήνου.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline