Λογ6-436 Mοντερνισμός και Aγγλικό Mυθιστόρημα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις αφηγηματικές τεχνικές μυθιστορημάτων του Μοντερνισμού και των τρόπων με τους οποίους αυτές ανατρέπουν τη λειτουργία της γραφής και της ανάγνωσης όπως ορίστηκαν απο τον κλασσικό Ρεαλισμό του δέκατου ένατου αιώνα. Επικεντρώνεται σε μυθιστορήματα των Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf και Jean Rhys και ερευνά, συγκεκριμένα, ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με τις ιδεολογικές βάσεις των αφηγηματικών πειραμάτων του Μοντερνισμού. Για το λόγο αυτό αναλύει επίσης θεωρητικά κείμενα κριτών και υπερασπιστών του Μοντερνισμού, όπως αυτά των Woolf, Georg Lukacs και Bertolt Brecht. Με το πέρας της διδασκαλίας οι φοιτητές/τριες του μαθήματος θα πρέπει •να έχουν αποκτήσει γνώση σχετική με το επιστημολογικό ερώτημα στη καρδιά του Μοντερνισμού (πώς ένα λογοτεχνικό κείμενο αναπαριστά την πραγματικότητα) •να έχουν κατανοήσει επαρκώς το ιδεολογικό υπόβαθρο του Μοντερνισμού γενικά και, πιο συγκεκριμένα, της σχέσης του μοντερνιστικού μυθιστορήματος με τους λόγους του ιμπεριαλισμού, του κοινωνικού φύλου και της φυλής όπως αυτοί βιώνονται στην Ευρώπη των αρχών του εικοστού αιώνα •να έχουν γνωρίσει τη συζήτηση γύρω απο την πρόσφατη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της έννοιας του Μοντερνισμού και τον αναπόφευκτο πλουραλισμό που πια την ορίζει. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Παρουσίαση στην τάξη, συγγραφή δοκιμίου και τελική εξέταση (προαιρετικά) ή μόνο εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη13:30 16:00107 Γιαννοπούλου Ευθυμία

Αρχεία μαθήματος

Course Outline