Λογ7-419 Σύγχρονη Αμερικανική Ποίηση: 1950-2000

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στη μελέτη των πιο αντιπροσωπευτικών τάσεων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της σύγχρονης Αμερικανικής ποιητικής παραγωγής κάτω από τη θεωρητική ομπρέλλα του μεταμοντέρνου καλύπτοντας την χρονική περίοδο 1950-σήμερα. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες: •Εστιάζονται στην κατανόηση της πειραματικής ποιητικής γραφής και στην ανάγνωση ποιημάτων που προέρχονται από τη Γενιά Μπητ, την «εξομολογητική» ποίηση, τους ποιητές «Μπλακ Μάουντεν», την πρώτη και δεύτερη γενιά των ποιητών της «Σχολής της Νέας Υόρκης», ποίηση περφόρμανς με αναφορά σε Αφρικανο-Αμερικανίδες ποιήτριες, υπερκειμενική και ηλεκτρονική ποίηση κ.ά •Εξοικειώνονται με την ανάγνωση δοκιμίων που έχουν γραφτεί από τους ίδιους τους ποιητές και τα εξετάζουν μέσα στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του μεταμοντέρνου •Ενημερώνονται για τις κοινωνικές/πολιτισμικές/καλλιτεχνικές τάσεις αλλά και το πολιτικό πλαίσιο που επέδρασε στη διαμόρφωση της γραφής του καθενός/καθεμιάς ποιητού/τριας που εξετάζεται στο μάθημα Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Παρουσιάσεις, σύντομες εκθέσεις, τελικές εξετάσεις ή/και ερευνητικές εργασίες.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.