Γλ2-410 Συγκριτική Σύνταξη

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και εστιάζεται στη μελέτη των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών  των δύο γλωσσών. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την περιγραφική και επεξηγηματική επάρκεια διάφορων συντακτικών θεωριών (σύγκριση Τυπολογίας και Παραμετροποίησης στο πλαίσιο του Μινιμαλισμού).. Η συζήτηση θα καλύψει φαινόμενα όπως:  η έννοια του ‘υποκειμένου’ στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, διαφορές στη σειρά των όρων, παρεμφατικές και μη-παρεμφατικές δομές, η οριστικότητα στην ονοματική φράση,  τα οποία προκαλούν προβλήματα κατά την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Γ2). 


Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές

Αξιολόγηση μέσω γραπτών εξετάσεων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη16:00 18:30417 Δημητρακοπούλου Μαρία

Αρχεία μαθήματος

Course Outline