ΜΔΣ1-406 Εισαγωγή στις Σπουδές Διερμηνείας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Οι Σπουδές Διερμηνείας είναι ένα σχετικά καινούριο επιστημονικό πεδίο που μόλις πρόσφατα εισήχθη στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών. Το μάθημα αυτό επιχειρεί μια ευρεία επισκόπηση των σπουδών διερμηνείας και των νέων κατευθύνσεων που διαφένονται στο χώρο για τον 21ο αιώνα. Όπως και με τις μεταφραστικές σπουδές, η έρευνα στο επιστημονικό αυτό πεδίο περιλαμβάνει πολλές επιστήμες (γλωσσολογία, ψυχολογία, πολιτισμικές σπουδές, πολιτικές επιστήμες κλπ.). Η δυναμική αυτή μιας διεπιστημονικής προσέγγισης θα εξεταστεί στο μάθημα. Οι φοιτητές/τριες επίσης θα γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους διερμηνείας: διερμηνεία δικαστηρίων, κοινοτική διερμηνεία, διερμηνεία διαμεσολάβησης, διερμηνεία στα μέσα επικοινωνίας, διπλωματική διερμηνεία, ψυχιατρική διερμηνεία. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Γνώση της ιστορίας και της παρούσας κατάστασης στις σπουδές διερμηνείας -Γνώση των διαφορετικών τύπων διερμηνείας •Εξοικείωση με τις νέες τάσεις στις σπουδές διερμηνείας. Δεν διανέμεται σύγγραμμα αλλά σχετικό πλάνο μαθήματος και βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.