Γλ4-463 Kοινωνιογλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η Kοινωνιογλωσσολογία αμφισβητεί την υποτιθέμενη ομοιογένεια και αυτονομία του γλωσσικού συστήματος και εντάσσει την κοινωνία στη θεωρητική μελέτη της γλώσσας. Οι ομιλήτριες/τές, στην καθημερινότητά μας (αναπόφευκτα) δηλώνουμε με τις γλωσσικές επιλογές μας την κοινωνική θέση, την καταγωγή, το φύλο, την ιδεολογική ένταξή μας κ.ά. Αντίστοιχα, συμπεραίνουμε τα ίδια για τις/τους συνομιλήτριες/τές μας —συχνά στη βάση μιας και μόνο λέξης.Το συγκεκριμένο μάθημα διερευνά τις μορφές γλωσσικής ποικιλότητας όπως αντιστοιχίζονται με τις κοινωνικές παραμέτρους (π.χ. ηλικία, τάξη, εθνότητα, μόρφωση). Εξετάζει θέματα όπως: γεωγραφικές/κοινωνικές ποικιλίες, δανεισμός και αλλαγή κώδικα, επικοινωνιακή ικανότητα, ευγένεια, γλωσσικές στάσεις, οργάνωση της συνομιλίας, κοινωνιογλωσσικές μεταβλητές κ.ά.. Το θεωρητικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει τα σημαντικά ρεύματα της Εθνογραφίας της Επικοινωνίας, της Ανάλυσης της Συνομιλίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας της Γλώσσας και της Αστικής Διαλεκτολογίας. Στόχοι: •Να προσφέρει μια επισκόπηση των σημαντικότερων εννοιών και προσεγγίσεων στη μελέτη της γλώσσας και της κοινωνίας •Να εξασκήσει τις/τους φοιτήτριες/τές στην εφαρμογή θεωρητικών εννοιών στην ανάλυση αυθεντικών δεδομένων από την καθημερινότητα •Να βοηθήσει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και γλωσσικής επίγνωσης •Να ενθαρρύνει τη γλωσσική/πολιτισμική ανεκτικότητα

Προσοχή: Το μάθημα αποτελεί προαπαιτούμενο για το Γλ2-491E (θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο 2011-2012) 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Δευτέρα16:00 18:3001 ν.π. Αλβανούδη Αγγελική