ΜΔΣ2-310 Ιστορία της Μετάφρασης

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This course introduces and studies the history of translation theory and practice in the Western world from classical antiquity to the present day. Through the use of primary sources (translators’ prefaces, commentaries, and other writings, as well as translation theorists’ texts) the course will examine the historical development of translation as practice and as an academic discipline, and follow the changing attitudes of the various translation agents over time. It encourages its students to explore why translations were produced and how they were received in particular socio-historical contexts. By placing emphasis on the cultures involved in translation and the contexts in which translators operate this course will offer an insight into the crucial role of translation in shaping history and culture, and highlight the significance of translators as historical subjects.

Assessment: Final exam and optional assignment

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.