Λογ7-480 H λογοτεχνία και το Kίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων στις HΠA

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα θα διερευνήσει την πολιτική, τη λαϊκή κουλτούρα και την κοινωνική ζωή του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων όπως αυτό αναπτύχθηκε από το 1954 έως το 1965 και θα επικεντρωθεί στους τρόπους που αυτά αντανακλώνται σε λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται σ’ εκείνη την εποχή. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη επισκόπηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών των Αφρικανοαμερικανών μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο καθώς και των καταστάσεων που οδήγησαν στη στέρηση της ψήφου και στο διαχωρισμό των μαύρων στην αρχή του 20ου αιώνα. Θα αναλυθεί η ιδεολογία μαύρων ηγετών, όπως ο Martin Luther King, ο Malcolm X, ο Stokeley Carmichael και άλλοι, καθώς και ορισμένα γεγονότα που είχαν τεράστιες επιπτώσεις στην εξέλιξη του κινήματος: η απόφαση της υπόθεσης Brown κατά του Board of Education, η δολοφονία του δεκατετράχρονου Emmettt Till, το μποϋκοτάρισμα των αστικών συγκοινωνιών στο Montgomery της Alabama, τα Freedom Rights, ο νόμος για το δικαίωμα ψήφου. Μεταξύ των συγγραφέων που θα μελετηθούν σ’ αυτό το μάθημα είναι η Bebe Moore Campbell, η Thulani Davis, ο Anthony Grooms και ο Lewis Nordan. Επίσης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν ποιήματα, δοκίμια και σύντομα αποσπάσματα από άλλους συγγραφείς. Επιπλέον, στην ύλη του μαθήματος θα περιλαμβάνεται η προβολή δύο ταινιών. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Γνώση για μια πολύ σημαντική περίοδο στην ιστορία των Η.Π.Α. •Κατανόηση των πολύπλοκων φυλετικών και πολιτικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν για τους Αφρικανοαμερικανούς. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.