ΜΔΣ3-311 Λογοτεχνική Μετάφραση

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί ένα εργαστήριο μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων που στόχο έχει να διερευνήσει την πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Ενότητες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τις αρχές της λογοτεχνικής μετάφρασης, τις γλωσσικές και εξωγλωσσικές παραμέτρους που επηρεάζουν το μεταφραστικό προϊόν, το ρόλο και την πορεία της μετάφρασης στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή καθώς και τις ιδιοσυγκρασιακές χρήσεις της γλώσσας στη μετάφραση (ιδιωματισμοί, λογοπαίγνια, χιούμορ, μεταφορές). Το μάθημα μελετά τη μετάφραση στα τρία λογοτεχνικά είδη (πεζογραφία, ποίηση και θέατρο) και περιλαμβάνει παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των μεταφράσεων που παράγονται από τους φοιτητές.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη11:00 13:3001 ν.π. Μήσιου Βασιλική