Λογ7-444 Eργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εργαστούν μαζί με Αμερικανούς/νίδες συγγραφείς ή καλλιτέχνες/νιδες και να διαβάσουν καθώς και να αναλύσουν μαζί τους ποικιλία λογοτεχνικών κειμένων με σκοπό:

Διανέμεται φωτοτυπικό υλικό και σχετική βιβλιογραφία.
Αξιολόγηση: Γραπτές ασκήσεις, παρουσιάσεις, συγγραφή πρωτότυπων κειμένων, επιμέλεια.

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.