Λογ6-322 Θέματα στο Ελισαβετιανό και Ιακωβιανό Θέατρο: έρωτας και ζήλεια

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Between 1576, when the first theatre was built in London, and 1642, when the theatres closed at the onset of the Civil War, English society experienced a crisis in values and ideas regarding the individual’s place in the social, political, and religious system as well as in the cosmos more generally.  Such a crisis is often reflected in the drama of the period and more specifically in the choices made by the dramatic characters. This course will examine dramatic works whose heroes and heroines are conscious transgressors of the fictional world they inhabit and, by reflection, of the real-life world of their authors. The dramas selected for close study are: Christopher Marlowe’s Doctor Faustus, Elizabeth Cary’s The Tragedy of Mariam and John Webster’s The Duchess of Malfi.

Expected learning outcomes:

Course outline/ Reading List is available.

Assessment method: a number of in-class presentations (optional) and a comprehensive, essay-type exam at the end.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.