ΜΔΣ1-358 Εισαγωγή στον Κινηματογράφο

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να επικεντρώσει στα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν την κινηματογραφική «γλώσσα» και την τέχνη του κινηματογράφου. Με τη χρήση μεγάλου αριθμού οπτικο-ακουστικών αποσπασμάτων από επιλεγμένες ταινίες μεγάλου μήκους επιχειρείται η εισαγωγή στις βασικότερες κινηματογραφικές έννοιες, αρχές και τεχνικές που επεξηγούν πώς λειτουργεί ο κινηματογράφος και πώς μας επηρεάζει. Το εύρος του μαθήματος περιορίζεται στις επικοινωνιακές, αφηγηματικές και αισθητικές ιδιότητες του μέσου, ειδικά αυτές της ταινίας μεγάλου μήκους (του εμπορικού ή και καλλιτεχνικού κινηματογράφου). Κατά περίπτωση θα γίνονται αναφορές στην τεχνολογική και οικονομο-κοινωνική εξέλιξη του μέσου, στις σχέσεις του με άλλες μορφές τέχνης ή στις σημαντικότερες σχολές κριτικής και θεωρίας του κινηματογράφου. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: •Βασικές γνώσεις για την τέχνη του κινηματογράφου και σε σχέση με τις άλλες τέχνες •Βασικές γνώσεις για την κινηματογραφική «γλώσσα», ήτοι: •Γλωσσικές μονάδες (πλάνο, σκηνή, σεκάνς) και τους τρόπους μετάβασης •Αισθητική του καρέ (σύνθεση εικόνας, mise-en-scene) •Στοιχεία κινηματογραφικής σύνταξης (μοντάζ) και αφηγηματικότητας του μέσου •Tα βασικά περί κινηματογραφικής κριτικής. (Σημ.: 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα) Διανέμεται σύγγραμμα (Understanding Movies του Louis Giannetti) και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία (περίπου 6 με 7 άλλα συγγράμματα) Αξιολόγηση: Συνεχής με 2 τεστ στην τάξη ή εργασίες στο σπίτι. Δεν υπάρχει τελική εξέταση για το μάθημα.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 4 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.