Λογ7-478 Θέματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ: Λογοτεχνία της Φαντασίας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει ένα δημοφιλές και εμπορικά επιτυχημένο λογοτεχνικό είδος, δηλαδή τη λογοτεχνία της φαντασίας (fantasy literature), με αφηγήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Μελετώντας επιλεγμένα διηγήματα και μυθιστορήματα Αμερικανών συγγραφέων (ανδρών και γυναικών) που δημοσιεύτηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, το μάθημα στοχεύει να αναδείξει τα διακριτά χαρακτηριστικά και τις λογοτεχνικές συμβάσεις του είδους που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη της λογοτεχνίας του φανταστικού. Στοχεύει επίσης να εκθέσει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε έργα κορυφαίων συγγραφέων και να καλλιεργήσει την εκτίμησή τους για τα φανταστικά αφηγήματα ως δείγματα σοβαρής τέχνης.

Μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.