Λογ6-338 Το Γοτθικό στην Αγγλική Λογοτεχνία 1760-1900

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξέταση ενός σημαντικού λογοτεχνικού είδους με μεγάλη επιρροή μέσα σ’ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο (Ρομαντική περίοδος και Βικτωριανή εποχή). Η ύλη θα περιλαμβάνει κλασσικά κείμενα της Αγγλικής γοτθικής παράδοσης (Horace Walpole’s Castle of Otranto, Mary Shelley’s Frankenstein, John Polidori's The Vampyre,  Robert Louis Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) παράλληλα θα εξεταστούν γοτθικά στοιχεία στην λογοτεχνία και τέχνη της εποχής ενώ θα διερευνηθούν οι σχέσεις του εν λόγω λογοτεχνικού είδους με θεωρίες ταυτότητας, φύλου και ιμπεριαλισμού. Έμφαση θα δοθεί στις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που δημιούργησαν το γοτθικό καθώς και στους τρόπους με τους οποίους στοιχεία του είδους (το φανταστικό, η ψυχολογική διάστασή του) εξελίχθηκαν και μεταλλάχθηκαν μέσα στον 19ο αιώνα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μέθοδοι αξιολόγησης: 1) Εξέταση στο τέλος ή 2) Εξέταση στο τέλος (60%) και μια εργασία περίπου 4.000 λέξεων(40%)

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη13:30 16:00417 Σχοινά Μαρία