Γλ4-306 Ειδικές Περιοχές της Αγγλικής

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει συγκεκριμένες περιοχές της γραμματικής, του λεξιλογίου και του αγγλοαμερικανικού πολιτισμού. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν δυσκολίες και προβλήματα για τους έλληνες σπουδαστές. Ειδικά, το μάθημα δίνει έμφαση στις ιδιομορφίες της Αγγλικής που ευθύνονται για τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στην εκμάθηση όσο και στη διδασκαλία. Τα Phrasal Verbs, οι προθέσεις, τα περιληπτικά ουσιαστικά, οι Tail Questions, οι διαφορές μεταξύ Αγγλικής και Ελληνικής στην άρνηση (negation) είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται από το πεδίο της γραμματικής. Από το χώρο του λεξιλογίου έμφαση δίνεται στο εξειδικευμένο λεξιλόγιο, στους ιδιόμορφους τρόπους έκφρασης των κοινωνικών αναγκών και στην εκμάθηση του λεξιλογίου μέσω άλλων τρόπων όπως τα τραγούδια. Τέλος, ειδικά πολιτισμικά στοιχεία όπως οι χειρονομίες, η ένδυση, οι εκφράσεις του προσώπου αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικές απόψεις της κοινωνιογλωσσoλογικής διεπίδρασης. Επειδή δεν δίνεται βιβλίο, το μάθημα προορίζεται για τους/τις φοιτητές/τριες που μπορούν να το παρακολουθούν τακτικά.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.