Λογ6-340 Μεσαιωνισμός

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει μια σειρά μύθων, παραμυθιών και λογοτεχνικών μοτίβων που εμφανίζονται σε σύγχρονα κείμενα «λαϊκής» λογοτεχνίας αλλά έχουν τις ρίζες τους στο Μεσαίωνα. Θα αναλύσουμε το νόημα που είχαν αυτα τα μοτίβα στο αρχικό ιστορικό τους πλαίσιο και πώς το νόημά τους αλλάζει με τη χρήση τους στη σύγχρονη λογοτεχνία και σινεμά. Θα εξετάσουμε επίσης τις ιδεολογικές επιπτώσει της χρήσης τέτοιου υλικού στο σύγχρονο «λαϊκό» πολιτισμό. 
Συνιστάται οι φοιτητές/ φοιτήτριες να παρακολουθήσουν το μάθημα Λογ 6-240 Μεσαιωνική Λογοτεχνία, ή μια Εισσαγωγή στη Μελέτη του Πολιτισμού, πριν εγγραφτούν στο μάθημα Λογ 6-360.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline
Course Syllabus