Λογ7-474 Εθνοτικές Σπουδές Ι: Το Ελληνο-Aμερικανικό Παράδειγμα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα γνωρίζει στις φοιτήτριες/τές τις έννοιες εθνοτισμός και διασπορά. Αναλύονται θέματα που αφορούν στο φύλο και εθνισμό/διασπορά, διεθνισμό, πολιτική ταυτότητας, κατασκευές και αποδομήσεις της έννοιας της πατρίδας. Αναλύεται το έργο των Κωνσταντίνο Καζαντζή, Δήμητρα Βακά, Χ.Μ. Πετράκης, Όλγα Μπρούμας, Ειρήνη Σπανίδου, Τζώρτζ Πελεκάνος, Χέλεν Παπανίκολας, Ζήση Παπανίκολας κ.α. Επίσης αναλύονται ταινίες όπως το Αμέρικα, Αμέρικα, Η λεωφόρος των ληστών, Όνειρο βασιλιάδων, Σκοτεινή Οδύσσεια κ.α. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline