Λογ6-472 Shakespeare

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει επιλεγμένα θεατρικά έργα του εθνικού ποιητή της Αγγλίας ( συνήθως 3-4) σε σχέση με το δραματικό είδος στο οποίο ανήκουν, τις θεατρικές συμβάσεις που χρησιμοποιούν και τα θέματα που εγείρουν. Τα  σαιξπηρικά θεατρικά έργα θεωρούνται ως τόποι πολιτισμικής παραγωγής όπου ορισμένοι τρόποι σκέψης για τον κόσμο και τις ανθρώπινες σχέσεις υποστηρίζονται, αντικρούονται ή απλώς τίθενται σε σύγκρουση. Επομένως, τα σαιξπηρικά κείμενα και οι δομές τους αναλύονται όχι ως στάσιμες οντότητες αλλά σε διάλογο με την εποχή που τα παρήγαγε και με μεταγενέστερες εποχές που τα κατανάλωσαν, ειδικά στο τέλος του 20ού και αρχές του 21ου αιώνα. Έτσι οι αναλύσεις των θεατρικών κειμένων θα εμπλουτιστούν με εκτεταμένες αναφορές σε θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές εκδοχές. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: (1) Κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών και θεατρικών συνθηκών όπου παρήχθησαν τα έργα ανδ (2)  ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών/τριών να συσχετίσουν τα έργα με την εποχή της Αναγέννησης καθώς και με τη δική μας. Ο τρόπος αξιολόγησης περιλαμβάνει: (1) προφορικές παρουσιάσεις στην τάξη [προαιρετικά], και (2) ένα εφ όλης της ύλης γραπτό διαγώνισμα στο τέλος στη μορφή δοκιμίων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Δευτέρα16:00 18:30112 π.κ. Μποτονάκη Έφη

Αρχεία μαθήματος

Course Outline