Λογ7-479 Θέματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας & Κινηματογράφου Ι: Συναίνεση και Αντίσταση στην Αμερικανική κουλτούρα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η μεταπολεμική περίοδος στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών, την ενσωμάτωση των μεταναστών, πολιτικο-κοινωνικό κονφορμισμό, ψυχροπολεμική εξωτερική πολιτική και στον απεθνοτισμό των μεταναστών και των απογόνων τους, καθώς και στη σταδιακή ανάδυση εναλλακτικών τρόπων ζωής. Το μάθημα αυτό θα εξετάσει θέματα όπως ο Μακαρθισμός, ο κοινωνικός κονφορμισμός, η πολιτική απέναντι στις εθνοτικές ομάδες, η γέννεση του κινήματος των κοινωνικών δικαιωμάτων, η πάρανοια που γεννά ο ψυχρός πόλεμος και η κούρσα αων ατομικών εξοπλισμών, αλλά και η εμφάνιση πολιτισμικών κινημάτων όπως οι Μπήτνικς που προαναγγέλουν την επαναστατική δεκαετία του 1960-70. •Γνωριμία με θέματα πολιτικής, ιστορίας και πολιτισμού μιας καίραιας δεκαετίας των ΗΠΑ. •Γνωριμία με επαναστατικά κείμενα τηε εποχής. Διευρεύνηση σχέσεων κοινωνίας και κουλτούρας ευρείας κατανάλωσης. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική έξεταση.

Αρχεία

  1. Dr Strangelove
  2. Review
  3. The Manchurian Candidate
  4. The Parallax View

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline