Λογ7-427 Αναβιώνοντας τους κλασικούς

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα συζήτησης σήμερα ανάμεσα στυς θεατρικούς κύκλους είναι η επαναπροσέγγιση των κλασικών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι: •η εξέταση των ζητημάτων εκείνων που σχετίζονται με όλη αυτή τη διαδικασία προσαρμογής, προσάρτησης, διασκευής, κ.λ.π ενός κλασικού κειμένου •η επικέντρωση σε ποικίλες πτυχές αυτού του διαπολιτισμικού και διακειμενικού διαλόγου •η μελέτη κειμένων που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές παραδόσεις καθώς είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς κάθε πολιτισμός επαναπροσεγγίζει ένα εθνικά αλλότριο κείμενο. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.