ΜΔΣ2-478 Μεταφορά από το Κείμενο στην Oθόνη

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες μια επισκόπηση των κυριοτέρων προσεγγίσεων και του θεωρητικού διαλόγου περί της τέχνης της προσαρμογής από τα μυθιστορήματα σε ταινίες. Ειδικότερα, ο στόχος του είναι να εξερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει στα κείμενα, τόσο στα μυθιστορήματα όσο και στις κινηματογραφικές ταινίες, όταν μεταμορφώνονται κατά την προσαρμογή τους από ένα διαφορετικό μέσο σε κάποιο άλλο. Αφού προηγηθεί μια παρουσίαση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της προσαρμογής, θα επικεντρώσουμε στην ανάλυση ειδικών περιπτώσεων προσαρμογής κειμένων είτε της «υψηλής» είτε της λαϊκής κουλτούρας. Θα εξεταστούν επίσης περιπτώσεις αντίστροφης προσαρμογής: οι λόγοι που ωθούν μυθιστοριογράφους να ενσωματώνουν κινηματογραφικές τεχνικές στα αφηγήματά τους ή η πολιτισμική τάση, τελευταία, της μετατροπής δημοφιλών ταινιών σε μυθιστορήματα. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: •Βασικές γνώσεις για τη θεωρία της αφηγηματικής μυθοπλασίας •Μια πιο εξειδικευμένη αντίληψη για τα βασικά περί θεωρίας των μέσων και θεωρίας της προσαρμογής •Βασικές δεξιότητες στη συγκριτική ανάλυση κειμένων με ιδιαίτερη έμφαση σε τρόπους προσαρμογής Διανέμεται σύγγραμμα (Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text. Επιμ. των Deborah Cartmell και Imelda Wheleban) και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία (εκτεταμένη λίστα με περισσότερα από 10 άλλα συγγράμματα) καθώς και σχετική φιλμογραφία. Αξιολόγηση: Tελική εξέταση 2 ½ ωρών ή εργασία για το σπίτι σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.