Λογ7-245 Aμερικανική Λογοτεχνία & Πολιτισμός: 17ος & 18ος αιώνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της αποικιακής,της προ-επαναστατικής περιόδου καθώς και των πρώτων χρόνων της σύστασης του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μελέτη γίνεται μέσα από ένα σύνολο λογοτεχνικών κειμένων αλλά και πραγματειών, πολιτικών και φιλοσοφικών δοκιμίων, τα οποία διαγράφουν την εξέλιξη του πρώτου μοντέρνου κράτους και την διαδικασία δημιουργίας μιας νέας πολιτικής και ιδεολογίας της νέας αυτοκρατορίας. Με το πέρας των μαθημάτων και μέσα από τη μελέτη των παραπάνω κειμένων οι φοιτητές/τριες θα έχουν διαμορφώσει •γνώμη για την Αμερικανική παράδοση και μυθολογία •τον τρόπο που αυτή δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε μέσα από τους αιώνες •για τον τρόπο που οι αρχές των πρώτων αιώνων επηρρέασαν την διαμόρφωση των μεταγενέστερων σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. (Πληροφορίες υπάρχουν και στο διαδίκτυακό τόπο ηλεκτρονικών μαθημάτων του Α.Π.Θ. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, και ερευνητική εργασία για τους φοιητές /τριες που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία να παρευρεθούν στις τελικές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.