ΜΔΣ1-390 Εισαγωγή στον Πολιτισμό της Εικόνας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό είναι μια περιεκτική εισαγωγή στον πολιτισμό της εικόνας που εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε και καταλαβαίνουμε τις εικόνες. Εξετάζει τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα μουσικά βίντεο κλπ, και τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ τον Παγκόσμιο Ιστό, το YouTube, κ.ο.κ). Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με το ευρύ φάσμα των προσεγγίσεων της οπτικής ανάλυσης που έχουν έρθει στο προσκήνιο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Καθώς καλύπτουμε τις τρέχουσες θεωρητικές συζητήσεις σχετικά με τον πολιτισμό της εικόνας, θα τις εμπεδώσουμε, εξετάζοντας πολυάριθμα παραδείγματα από οπτικές εφαρμογές. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.