Λογ7-336 Φυλή και Ιδεολογία: Αμερικανικά Λογοτεχνικά και Θεατρικά Κείμενα του 19ου αιώνα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις αναπαραστάσεις της φυλετικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας σε λογοτεχνικά και δραματικά κείμενα του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, μέσα στους στόχους του μαθήματος είναι: •Η έρευνα της πολιτικής ιδεολογίας της εποχής και της δημιουργίας της αμερικανικής εθνικής ταυτότητας •Η κατανόηση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα της αμερικανικής κοινωνίας και την πολιτική πρακτική της περιθωριοποίησης του «άλλου» •Η μελέτη λογοτεχνικών και δραματικών κειμένων από λευκούς, Ινδιάνους, Ιρλανδούς και Αφρικανο-Αμερικανούς συγγραφείς Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline