Λογ6-494 Διαπολιτισμικές Φωνές στο Σύγχρονο Θέατρο

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες διασταυρώνονται με τη δραματική γραφή, τη σκηνοθετική διαδικασία και την ίδια την παράσταση. Η βασική προβληματική του μαθήματος θα είναι οι διαπολιτισμικές εντάσεις που δημιουργούνται σε όλη την πορεία της θεατρικής πράξης, από τη γραφή του θεατρικού κειμένου ως τη μεταφορά του στη γλώσσα της σκηνής και την τελική παράσταση και πρόσληψη από το κοινό. Αυτή η μακρά διαδικασία συχνά ενέχει διαφοροποίηση και μετατόπιση (γεωγραφική, ιστορική κ.λ.π.) από την αρχική πολιτισμική ταυτότητα του κειμένου. Από την άποψη αυτή η θεατρική πράξη μπορεί να ιδωθεί ως μια συνεχής ροή μετάφρασης και σημασιολογικής μετατόπισης μέσω ποικίλων κωδίκων και φορέων σημασιοδότησης, στην οποία εμπλέκονται εξίσου συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιοί και θεατές. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στην αντιπαράθεση και συγκριτική ανάλυση κατάλληλων θεατρικών έργων και σχετικών θεωρητικών κειμένων. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: 2 κριτικά δοκίμια (2000 λέξεις το καθένα) ή τελική γραπτή εξέταση ή συνδυασμός των δύο.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.