Λογ6-459 Tο Yποκείμενο στον Πεζό Λόγο

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται το ανθρώπινο υποκείμενο στη δυτική πολιτισμική παράδοση από την Αναγέννηση και μετά. Στο επίκεντρο της αναλυτικής αυτής προσέγγισης σχολιάζονται οι διαφορετικές ιστορικές απόψεις για το άτομο, την ψυχή, το συνειδητό και το ασυνείδητο και όλα αυτά σε σχέση με τις εναλλασσόμενες ιδέες περί αναπαράστασης (πώς κατασκευάζεται το υποκείμενο στο λογοτεχνικό, φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό λόγο). Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο πεζό λόγο της μεταμοντέρνας εποχής σε κείμενα (μεταξύ άλλων) των Samuel Beckett, Roland Barthes και μυθιστοριογράφων των τελευταίων 10-20 ετών. Διαβάζουμε τα κείμενα αυτά εξετάζοντας πώς οι έννοιες της κειμενικότητας των πιο πρόσφατων ετών προβληματίζονται πάνω στη σχέση μυθιστορίας και αυτοβιογραφίας, μύθου και ιστορίας, υποκειμένου και εικόνας. Η προσέγγιση θα είναι πρωταρχικά μετα-δομιστική και ψυχαναλυτική. Στόχος του μαθήματος επίσης είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες στην ανάλυση κειμένων εντοπίζοντας τις αιτίες (ως προς τη δομή, τον τόνο, την εικονοποιία κτλ.) που οδηγούν σε διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ αναγνωστών. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση και προαιρετική εργασία των 3.500 λέξεων (η οποία γράφεται υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος με υποχρεωτικές τρεις το λιγότερο συναντήσεις συνεργασίας).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.