Λογ7-248 Aμερικανική Λογοτεχνία & Πολιτισμός: Θέατρο του 19ου & 20ού αιώνα

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια γενικά εικονα του αμερικανικού θεάτρου και του πολιτισμού από τον 19ο μέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα. Επιδίωξη μας είναι κάθε κείμενο να λειτουργήσει σαν ένα εφαλτήριο που θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε •αφενός για την ίδια τη θεατρική πρακτική (δυσκολίες, ιδιατερότητες κ.λπ) •αφετέρου για το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και από το οποίο εν πολλοίς ορίστηκε. Μια τέτοια προσέγγιση θα μας δώσει την ευκαιρία να προβληματιστούμε και επάνω σε θέματα που άπτονται της φυλής, του φύλου, της ιδεολογίας κ.λπ. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγησης: Τελική εξέταση

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline