ΜΔΣ2-468 Eιδικά Θέματα στις Πολιτισμικές Σπουδές: H Aναγέννηση του Xόλυγουντ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε ένα σημαντικό σταθμό στην Ιστορία της αμερικανικής κινηματογραφίας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ βίωσε μια ριζική μεταμόρφωση και αναδιοργάνωση λόγω μιας σοβαρής και μακροχρόνιας κρίσης που λίγο έλειψε να οδηγήσει τα στούντιο σε χρεοκοπία. Τα αίτια αυτής της κρίσης ανάγονται αρκετά χρόνια πριν, μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τα αίτια αυτά σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο, για την κρίση που επέφεραν στην κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και τις αλλαγές στην κοινωνία και κουλτούρα της εποχής. Η λεγόμενη Χολιγουντιανή αναγέννηση, που συνέβη τη σύντομη αυτή χρονική περίοδο, αποτελεί κομβικό σημείο στη μετάβαση από τον κλασικό στο μετακλασικό σινεμά. Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: •Βασικές γνώσεις για τα κύρια χαρακτηριστικά και τις τάσεις της μεταπολεμικής αμερικανικής κινηματογραφίας καθώς και για τους παράγοντες που επέφεραν σημαντικές αλλαγές κατά τη μετάβαση από το παλιό στο νέο Χόλιγουντ (Ο αντιμονοπωλιακός νόμος, το κυνήγι μαγισσών του McCarthy, η εμφάνιση της τηλεόρασης, η λογοκρισία, πολιτική και κοινωνικά κινήματα, η πτώση των εισιτηρίων) •Μια πιο εξειδικευμένη αντίληψη για την αντίδραση του Χόλιγουντ στην κρίση με την αναδιάρθρωση των στούντιο, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την άνοδο των ανεξάρτητων παραγωγών, τη διαφοροποίηση του προϊόντος τους και την υιοθέτηση νέων στρατηγικών μάρκετιγκ. •Κριτική εκτίμηση των ταινιών της χολιγουντιανής αναγέννησης καθώς και γνώση για τον κριτικό διάλογο σχετικά με τον ορισμό του Νέου Χόλιγουντ. (Σημ.: 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα) Διανέμεται σύγγραμμα (The New Hollywood: from Bonnie and Clyde to Star Wars του Peter Kramer) καθώς και το άρθρο “Hollywood’s Major Crisis and The American Film ‘Renaissance” του Μιχάλη Κοκκώνη σε ηλεκτρονική μορφή (e-class.auth.gr). Διανέμεται σχετικό πλάνο καθώς και εκτεταμένη λίστα με περισσότερα από 10 άλλα συγγράμματα και σχετική φιλμογραφία. Αξιολόγηση: Tελική εξέταση 2 ½ ωρών ή εργασία κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 4 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.