ΜΔΣ2-485 Κινηματογραφικά Είδη του Χόλυγουντ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This course is offered to students who have preferably taken the Introduction to Film Course and will be helpful with other courses on gender film studies. It aims to introduce students to the notion of genre as a system of film criticism by enabling them to recognize the aesthetic, social and cultural conventions underlining the formulaic narrative structure of particular types of films. A brief introduction to genre theory will accommodate the student within the appropriate theoretical framework that examines genre films in a tri-partied relationship between production, text, and consumption. The scope of the course will be limited to an examination of the three film genres featuring in the title and the focus will be mainly directed to the screening of key-works that define the birth and the historical evolution of each genre. Assessment: Final exam.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 4 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.