ΜΔΣ2-431 Οπτικοακουστική Μετάφραση

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The said module aspires to introduce, analyse and explain all basic parameters that interfere with the process of translating audiovisual material (full-feature films, cinema movies, video material, DVDs, telecine, documentaries, news and entertainment bulletins, cartoons, etc.). Special attention is placed upon subtitling (interlingual as well as intralingual), yet the modes of revoicing (dubbing, narration, free commentary) are also widely discussed. Although mainly based on theory, students of this module will have the chance to get acquainted with the software used in DVD subtitling. In-class discussion of theoretical issues is enhanced with the study and analysis of concrete audiovisual material extracts. Assessment: Mid-term project and final exam.

Copy the following address to your browser - http://my.enl.auth.gr/lo.zip

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.