Λογ7-328 Aφρικανο-Aμερικανικό Θέατρο

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The goal of this course is to introduce students to the various ideological, aesthetic and philosophical trends of 20th century African-American drama. on the reading list are included, among other 'entries', the names of authors like L. Hughes, L. Jones, Nt. Shange, E. Bullins, L. Hansberry, A. Kenned, Ch. Fuller, A. Wilson, W. Brown, etc. Assessment: Final examination

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.