Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 19/9/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Lit6-488 Literature, Arts, and Culture in Education - Registration

HOW TO REGISTER

Registration for Lit6-488 will not be done electronically. Please read here the course description and the requirements first and, if you are interested in attending, send Dr Kitsi-Mytakou an email (katkit@enl.auth.gr) by September 25, stating the following:

The workshop will be taking place on Wednesdays, 16:00-18:30.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις