Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 6/9/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: HASE conference 2020: (E)motion in Changing Worlds, Thessaloniki, 14-16 May, 2020

New deadline for abstract submission: 20 October 2019!

For more information, please visit our website.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις