Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 2/9/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφία Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για έρευνα στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών - IAS-PRINCETON

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με 1 υποτροφία που χορηγεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε Έλληνα/Ελληνίδα νέο/νέα επιστήμονα, για πραγματοποίηση έρευνας σε μία από τις 4 Σχολές του Ινστιτούτου Προηγμένων Ερευνών (IAS-Princeton): Ιστορικών Μελετών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών.

Η προθεσμία υποβολής διαφέρει ανά Σχολή (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), ενώ, συνίσταται από το Ινστιτούτο, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως πριν την προθεσμία, καθώς στην περίπτωση που απαιτούνται συστατικές επιστολές, αυτές θα πρέπει να παραληφθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις