Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 8/8/2019  Από: Γραμματεία Τμήματος
Τίτλος: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ - Ορθή επανάληψη

Βρείτε εδώ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166848/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις