Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 19/7/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Call for Abstract Proposals

Ex-Centric Narratives
Journal of Anglophone Literature, Culture and Media

'Popular Culture in a New Media Age: Trends and Transitions'

Click here for the call

Επιστροφή στις ανακοινώσεις