Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 8/5/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

Επιστροφή στις ανακοινώσεις