Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 25/1/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 16698/24-1-2019 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με θέμα : Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη.

Δείτε το έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων εδώ.

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις