Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 11/1/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Echoes - Online Magazine

The new Echoes issue has just been published with the title 'Environments' guest-edited by Kristin Jacobson (Fulbright Scholar at School of English Spring 2018; Professor, Stockton University, U.S.).

The reflective and creative pieces appearing in the issue have been written by School of English undergraduate students who attended the course “Studies in American Culture: American Literature and the Environment' taught by Professor Jacobson.

In order to access the issue, please click here.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις