Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 9/1/2019  Από: Γραμματεία Τμήματος
Τίτλος: Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγκεκριμένο στην 2973/6 συνεδρίαση της Συγκλήτου Α.Π.Θ. (7/11/2018)

Εγκεκριμένο στην 2958/12 συνεδρίαση της Συγκλήτου Α.Π.Θ. (13/04/2018)

Επιστροφή στις ανακοινώσεις