Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 8/1/2019  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Μάθημα: Γλ3-225 Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Τίτλος: Διανομή βιβλίου

Οι φοιτητές/ριες του μαθήματος 3-225 μπορούν να δανειστούν αντίγραφα του βιβλίου How languages are learned (2013) τις παρακάτω μέρες και ώρες (γραφείο 305):
Παρασκευή 11/1: 10.30-11.30
Δευτέρα 14/11:     13.30-15.00
Παρασκευή 18/1: 10.30-11.30

Τα βιβλία θα πρέπει να επιστραφούν στη διδάσκουσα του μαθήματος μέσα σε 10 μέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Δεν θα ανακοινωθεί ο βαθμός εξέτασης όσων δεν επιστρέψουν το βιβλίο.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις