Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 7/1/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Κοινοβούλιο Νέων

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ. προωθεί ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων της Βουλής των Ελλήνων για τη δυνατότητα συμμετοχής στο Γαλλόφωνο Κοινοβούλιο Νέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμπιτζάν τον προσεχή Ιούλιο και αφορά σε νέους από 18 έως 23 ετών.

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον εν λόγω οδηγό και να καταθέσουν τον πλήρη φάκελό τους με τα σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 10/2/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ereo@parliament.gr.

Διαβάστε εδώ τον οδηγό με τις πληροφορίες σχετικά με πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις